Програма COSME 2014-2020
 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) 2014-2020 г. e приета с Регламент (ЕС) №1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г.

Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), чието седалище е в гр.Брюксел, Белгия, а за финансовите инструменти е делегирано изпълнението на Европейският инвестиционен Фонд.

Програма COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. В обхвата й са 4 (четири) области на подпомагане, в т.ч.:

  • Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
  • Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
  • Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
  • Насърчаване на предприемачеството.

Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финансиране, защото ще улесни достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.

Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми (включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП) и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП).

Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, която има повече от 600 офиси в ЕС и извън него, в т.ч. и в България, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и  др. Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи.

Официалната интернет страница на програма COSME е http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Е-mail: ENTR-COSME@ec.europa.eu

Виж Работна програма за 2017 г. по програма COSME

Отворени процедури по програма COSME

Процедури за кандидатстване по програма COSME, които са обявени през 2017 г.:

Процедури за кандидатстване по програма COSME, които са обявени през 2016 г.:

Процедури за кандидатстване по програма COSME, които бяха обявени през 2015 г.:

Отворени процедури за финансовите инструменти по програма COSME:

Лице за контакт:

Тихомира Палова, представител на Р.България в Комитета към ЕК към програма  COSME,
Държавен експерт, Дирекция "Икономически политики за насърчаване",
Отдел "Иновации и предприемачество", е-mail: t.palova@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg