Програма за Единния пазар и конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия 2021-2027 г.
 

„Програмата за Eдинния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика“ за периода 2021-2027 г. e приета с Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 28 април 2021.

Програмата за Единния пазар е насочена към подкрепа за конкурентоспособността на вътрешния пазар на ЕС, на индустрията и по-специално на микро-, малките и средните предприятия (МСП), подобряване здравето на хората, устойчивото отглеждане на животните и растенията, хуманното отношение към животните, както и установяване на рамката за финансиране на европейската статистика.

Европейската комисия е възложила изпълнението на Програмата на „Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия“ - European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), чието седалище е в гр. Брюксел, Белгия. Агенцията изпълнява дейности в рамките на Европейския иновационен съвет и управлява средства по европейски програми, които са насочени към подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), иновациите, вътрешния пазар на ЕС, политиката за потребителите и др. Достъпът до финансови инструменти за МСП се осъществява чрез InvestEU.

Бюджетът на програмата е в размер на 4,208 милиарда евро за периода 2021-2027 г. В допълнение, 2 милиарда евро са отпуснати на InvestEU за финансови инструменти чрез неговия „Прозорец за малки и средни предприятия“, с цел да допринесат за постигането на целите на програмата.

Програмата за малки и средни предприятия (МСП) на ЕС е с бюджет от 1 милиард евро от Програмата за Единния пазар и ще осигури приемственост на изпълнението с инструментите по програма COSME, по-специално подкрепа за по-добър достъп до пазари, по-благоприятна бизнес среда и насърчаване на предприемачеството. Той има за цел да насърчи конкурентоспособността, изграждането на капацитет и устойчивост на предприятията, особено на МСП, включително насърчаване на услугите в сферата на туризма.

Програмата за МСП ще прилага „Стратегията за МСП на ЕС“, компонентите за МСП в „Индустриалната стратегия на Европа“ и ще се основава на Закона за малкия бизнес на ЕС в процеса по ежегодно отчитане на състоянието на МСП и дейностите в Мрежата на посланиците на МСП.

Моля разгледайте списък с покани за проектни предложения, управлявани от ЕИAМСП (EISMEA) на следния линк.

Посетете портала за финансиране и търгове за повече възможности за финансиране от институциите на ЕС на следния линк.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg