Публични консултации
 

Генерална дирекция Търговия на Европейската комисия провежда  редовно  консултации с всички заинтересовани лица по съществени въпроси, отнасящи се до общата търговска политика на Европейския съюз.

Съобщенията за започване на консултациите, въпросниците за заинтересованите лица и други свързани документи се публикуват на интернет - страницата на Генерална дирекция Търговия.

 

 

Публични консултации относно търговската политика на ЕС:

На 16 юни 2020 г. Европейската комисия започна основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, включващ и публични консултации с всички заинтересовани страни. Целта на Комисията е да се определи посоката на търговската политика в средносрочен план, като се вземат предвид нови глобални предизвикателства, в това число и изводите от кризата, предизвикана от Covid-19.

Консултациите обхващат всички важни теми на търговската политика на ЕС, със специален акцент върху следното:

-       Изграждане на гъвкава и устойчива икономика на ЕС след пандемията, предизвикана от корона-вируса;

-       Реформиране на Световната търговска организация;

-    Създаване на възможности за глобална търговия за бизнеса и по-специално за малките и средните предприятия;

-       Максимизиране на приноса на търговската политика за справяне с ключови глобални предизвикателства като изменението на климата, устойчивото развитие или цифровия преход;

-       Укрепване на търговските и инвестиционните отношения с ключови търговски партньори;

-       Подобряване на равнопоставеността и защита на бизнеса и гражданите на ЕС.

Процесът на преразглеждане на търговската политика ще се основава на широки консултации със заинтересованите страни, включително чрез провеждане на публични дебати в държавите членки на ЕС, и чрез писмени отговори на въпросите, формулирани в Съобщението относно консултациите (A renewed trade policy for a stronger Europe - Consultation Note). Съобщението ще е достъпно на всички официални езици в ЕС през месец юли.

Съобщението относно консултациите на английски език можете да намерите ТУК.

Заинтересованите страни се приканват да дадат отговорите си на въпросите, изложени в Съобщението относно консултациите, до 15 септември 2020 г. на следния електронен адрес: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката