Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
 

С Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г. е прието Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

Ръководство е предназначено предимно за служителите в централната администрация, които участват във формулирането и внедряването на политики и изработване на нормативни актове. То предлага общи насоки и правила за извършване на оценка на въздействието, които по своята същност са еднакви за всички решения, политики и актове. Ръководството е полезно и приложимо в пълен обем и за оценките на въздействието, извършвани при реализирането на законодателната инициатива на народните представители, при извършване на оценка при изработването на нормативни актове, издавани от министрите и колегиалните органи, извън изпълнителната власт, при осъществяването на местното самоуправление и издаваните нормативни актове от общинските съвети, както и от експерти, извършващи оценка на въздействието на друго основание.

Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието можете да изтеглите от тук.

Задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти

Като специфичен аспект на икономическите въздействия, при извършването на цялостна оценка на въздействието се поставя фокус върху въздействията върху малките и средните предприятия, които са най-уязвими при резки промени в регулаторните отношения. Същевременно малките и средните предприятия (МСП) са гръбнака на българската икономика, представляват 99% от броя на всички предприятия и осигуряват 75% от работните места.

При извършването на цялостна оценка на въздействието задължително се извършва и оценка на въздействието върху МСП (МСП-тест). Тя е неделима част от цялостната предварителна оценка на въздействие освен в случаите, когато оценяваният проект на политика или нормативен акт няма ефект върху предприятията, конкурентоспособността, иновациите и потребителите. Целта на МСП-теста е да се обърне изрично внимание и да оцени въздействието на бъдещото законодателство или политика, върху МСП, с особено внимание към категорията на микро-предприятията. МСП-тестът изисква изготвяне на отделен анализ.

Статистическа информация във връзка с броя, заетите и добавената стойност, създадена от МСП можете да намерите тук.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg