Регионални срещи по приоритетните области на Иновацианната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2019 г.
 

В изпълнението на плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за 2019 г. в периода 4-ти юни – 4-ти юли 2019 г., Министерство на икономиката стартира регионалните срещи със заинтересованите страни в страна, които проведе както следва:

  • 4-ти юни 2019 г. - гр.Варна, Североизточен район, тематична област "Мехатроника и чисти технологии";
  • 5-ти юни  2019 г. - гр.Пловдив, Южен Централен район, тематична област "Мехатроника и чисти технологии";
  • 25-ти юни 2019 г. - гр.Русе, Североизточен район, тематична област "Мехатроника и чисти технологии";
  • 26-ти юни 2019 г. - гр.Плевен, Северен Централен район, тематична област тематична област "Мехатроника и чисти технологии";
  • 4-ти юли 2019 г. - гр.Бургас, Югоизточен район.

Регионалните срещи бяха организирани съвместно между Министерството на икономиката и Областните администрации на гр.Варна, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.Плевен и гр.Бургас. На тях присъстваха представители на дирекция „Икономическа политика”,  на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИ, дирекция “Наука” към МОН, Изпълнителна агенция “Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Централно координационно звено към Администрацията на Министерския съвет. На регионалните срещи в гр.Варна и гр.Пловдив присъства и представител на Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК.

Целта на  регионалните срещи бе да се представи напредъкът от изпълнението на стратегията и нуждата от актуализацията й, да се потърси мнението на заинтересованите страни за срещани трудности в областта на изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в рамките на приоритетните области за интелигентна специализация и/или предложения за нови и/или подобрени мерки за подкрепа на бизнес и научните/академичните среди.

Регионалните срещи по ИСИС помагат да се подобри работата по изпълнение на стратегията. Те са част от ефективното функциониране на „процеса на предприемаческо откритие“ сред заинтересованите страни и показват обратната връзка от прилагането и възприемането на стратегията за интелигентна специализация от бизнеса и научните среди в цялата страна.

Презентациите, представени по време на регионалните срещи, може да намерите както следва:

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката