Регистрация на дружество по Закона за данъка върху добавена стойност
 

Кога е необходима регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност?

Всяко физическо лице или фирма (дружество) може да се регистрира по Закона за ДДС (ЗДДС), като законово са уредени два основни вида регистрации:

  • задължителна регистрация по ЗДДС - задължително следва да се регистрират всички лица, които са направили оборот в размер на повече от 50 000 лева за последните 12 месеца. Не е задължително този период да е изтекъл, за да се подаде заявление за регистрация. Така например, една новоучредена фирма, която направи оборот по-голям от 50 000 лева в първия месец от своето съществуване, следва веднага да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Допълнителна информация, разясняваща задължителната регистрация, можете да намерите тук;
  • доброволна регистрация по ЗДДС - дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, имате право да се регистрирате по ДДС доброволно – по своя инициатива. Доброволното регистриране по ЗДДС е от полза за Вас, когато закупувате стоки и/или услуги от лица, които също са регистрирани по ЗДДС. В такъв случай можете да си възстановите ДДС, което се заплаща за закупуването на стоката/услугата или да го приспаднете от своите задължения по ЗДДС. Допълнителна информация за доброволната регистрация можете да видите тук.

 

Каква е процедурата за регистрация?

За да започне процесът по регистрация, Вие трябва да подадете заявление за регистрация по образец към компетентната териториална дирекция на НАП. Образец от заявлението може да бъде открит на следния адрес на страницата на НАП.

Подаването на заявление за регистрация е безплатно. Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

  • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът от 50 000 лева;
  • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

Възможно е подаването на заявлението да стане и по електронен път, като Ви е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП) или издаден персонален идентификационен код (ПИК), който можете безплатно да получите от териториалното поделение на НАП по постоянния Ви адрес.

Ако са налице условията за задължителна регистрация и не подадете заявление, то ще бъдете регистрирани принудително по инициатива на НАП и ще Ви бъде наложена имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева.

След извършването на регистрацията ще Ви бъде връчен акт за регистрация, както и удостоверение за регистрация. Ако изгубите, повредите или унищожите удостоверението, сте длъжни да уведомите съответната териториална дирекция на НАП и ще Ви бъде издаден дубликат.

 

Важно е да знаете
Знак за повишено внимание

Важно е да знаете, че от момента на регистрацията Ви по ЗДДС за Вас възниква задължение за подаване на месечни справки-декларации по ЗЗДС към НАП, дневници за покупките и продажбите. В зависимост от резултата може да възникне и ежемесечно задължение за плащане на ДДС или право на възстановяване. Ежемесечните справки-декларации се подават по електронен път.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Национална агенция по приходите тук и тук, както и на страницата на Административния регистър.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката