Румъния
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Букурещ

 

Ивайло Маринов

32, Vasile Laskar str., Sector 2, Bucuresti 020502
тел./факс: +40 21 318 9166
mob.: +40769696029
e-mail: in.marinov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeRO
https://twitter.com/@BGEconOfficeRO
https://www.linkedin.com/in/BGEconofficeRO

Министерство на икономиката


Началник отдел "Европа":
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Румъния
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg


I. Икономически отношения между Република България и Румъния

II. Бизнес компас

 

 

I. Икономически отношения между Република България и Румъния

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

3 548.7

27.7

1 932.7

34.1

1 616.0

20.9

+309.1

2012

3 341.3

-5.8

1 763.8

-8.7

1 667.1

3.1

+96.7

2013

3 440.5

2.9

1 720.0

-2.4

1 720.5

3.2

-509

2014

3 532.9

2.6

1 749.4

1.7

1 783.5

3.6

-34.167

2015

3 680.6

4.1

1 893.1

8.2

1 787.5

0.2

105.6

2016

3 882.0

5.7

2 069.1

9.6

1 812.9

1.5

256.2

2017

4 312.0

11.0

2 178.6

5.3

2 133.3

17.6

45.307

2018

4 607.0

6.8

2 401.0

10.2

2 206.0

3.4

194 951

2019

5 009.6

8.7

2 599.6

8.3

2 410.0

9.2

189.614

1-9.2020

3510.6

-5.0

1878.6

-3.3

1631.9

-6.9

246.6

Тенденции в стокообмена през 2019 г., в сравнение с 2018 г.:

Увеличаване на износа с: 8.3 %

Увеличаване на вноса с: 9.2 %

Увеличаване на стокообмена с: 8.7 %

Тенденция: Увеличаване на износа, на вноса и стокообмена.

2. Водещи стоки в износа за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29,856,064.76

100.00

0

в т.ч. Румъния

2,599,640.79

8.71

1

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

112,845.92

4.34

2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

109,608.94

4.22

3

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури

96,723.63

3.72

4

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

93,848.04

3.61

5

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

93,648.40

3.60

6

3004

Медикаменти

74,315.39

2.86

7

1005

Царевица:

68,630.04

2.64

8

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

64,421.09

2.48

9

3102

Минерални или химични азотни торове:

59,303.82

2.28

10

3105

Минерални или химични торове

57,882.15

2.23

2. Водещи стоки във вноса за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

100.00

0

в т.ч. Румъния

2,410,026.77

7.24

1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

312,042.38

12.95

2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

129,238.42

5.36

3

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

67,074.08

2.78

4

7404

Отпадъци и отломки от мед

59,064.26

2.45

5

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

58,862.05

2.44

6

4011

Пневматични гуми от каучук

58,699.59

2.44

7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

56,642.37

2.35

8

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

47,803.94

1.98

9

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

44,012.01

1.83

10

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

100.00

3. Инвестиции

Румънски инвестиции в България (млн. евро)

Година

Млн. евро

2000

0

2001

-0.1

2002

0.9

2003

-0.1

2004

23.1

2005

17.3

2006

16.9

2007

20.4

2008

32.7

2009

96.0

2010

9.8

2011

18.2

2012

10.5

2013

17.2

2014

-24.1

2015

-6.5

2016

-37.6

2017

-7.2

2018

7.7

2019

28.5

1-3.2020

27.8

4-6.2020

9.2

2020 Q3

-21.3

Източник: БНБ

4. Туризъм

Пътувания между Румъния и България с цел туризъм:

година

брой румънски

туристи в България

брой българи, посетили Румъния

2011

960 365

327 603

2012

932 208

318 208

2013

941 392

308 306

2014

947 365

321 546

2015

986 596

332 848

2016

1 096 874

423 396

2017

1 139 189

480 980

2018

1 377 009

523 058

2019

1 287 252

554 070

1-5.2020

153 908

Няма данни

5. Смесена междуправителствена комисия

 

На 23 септември 2010 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и румънското Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата, в който е предвиден механизъм за провеждането на двустранни консултации.

Съгласно чл. 4 на Меморандума делегациите, участващи в консултациите се водят от заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма на България и от държавен секретар в Министерството на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния. Двустранните консултации ще се провеждат един път годишно, последователно в България и в Румъния. Извънредни срещи ще се провеждат, когато е необходимо, на територията на страната, поискала срещата.

На 28.09.2017 г. в София се проведоха двустранни българо-румънски консултации на Работната група по търговско-икономическите въпроси.

6. Договорно-правна база

  1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (1994 г. в сила от 12.09.1995 г.);
  2. Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1994 г. в сила от 23.05.1999 г.);
  3. Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния (23.09.2010 г. в София).

7. Посещения и срещи

На 03.10.2017 г. в гр. Варна се проведе Четвъртото междуправителствено заседание България-Румъния, Като по време на разговорите между министрите на икономиката двете страни е обсъдено актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между страните, с акцент върху икономическите отношения.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката