Румъния
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Букурещ

 

Ивайло Маринов

32, Vasile Laskar str., Sector 2, Bucuresti 020502
тел./факс: +40 21 318 9166
mob.: +40769696029
e-mail: in.marinov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeRO
https://twitter.com/@BGEconOfficeRO
https://www.linkedin.com/in/BGEconofficeRO

Министерство на икономиката


Началник отдел "Европа":
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Румъния
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg


I. Икономически отношения между Република България и Румъния

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между Република България и Румъния

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

3 548.7

27.7

1 932.7

34.1

1 616.0

20.9

+309.1

2012

3 341.3

-5.8

1 763.8

-8.7

1 667.1

3.1

+96.7

2013

3 440.5

2.9

1 720.0

-2.4

1 720.5

3.2

-509

2014

3 532.9

2.6

1 749.4

1.7

1 783.5

3.6

-34.167

2015

3 680.6

4.1

1 893.1

8.2

1 787.5

0.2

105.6

2016

3 882.0

5.7

2 069.1

9.6

1 812.9

1.5

256.2

2017

4 312.0

11.0

2 178.6

5.3

2 133.3

17.6

45.307

2018

4 607.0

6.8

2 401.0

10.2

2 206.0

3.4

194 951

2019

5 009.6

8.7

2 599.6

8.3

2 410.0

9.2

189.614

2020

4 793.7

4.3

2 543.7

-2.1

2 250.0

-6.6

293.698

1-6 2020

2 251.7

 

1 185.8

 

1 065.9

 

119.9

1-6 2021

2 832.4

25.8

1 552.2

30.9

1 280.2

20.1

272

Тенденции в стокообмена през първо полугодие на 2021 г., в сравнение със същия период на 2020 г.:

Увеличаване на износа с: 30.9%

Увеличаване на вноса с: 20.1%

Увеличаване на стокообмена с: 25.8%

Тенденция: Увеличаване на износа, на вноса и стокообмена.

2. Водещи стоки в износа за 2020 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

2 543.7

9.1

1

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

154 133.3

4.34

2

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

82 927.8

4.22

3

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709)

80 875.6

3.72

4

Биодизел и смеси от биодизел

72 650.0

3.61

5

Пшеница и смес от пшеница и ръж

68 717.6

3.60

6

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури

68 310.4

2.86

7

Царевица

67 399.5

2.64

8

Минерални или химични азотни торове

49 542.1

2.48

9

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе

44 024.0

2.28

10

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт  или амбалаж от стъкло

43 681.0

2.23

2. Водещи стоки във вноса за 2020 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

2 250.0

7.3

1

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

198 679.8

8.8

2

Семена от слънчоглед, дори натрошени

150 445.8

6.7

3

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече

81 406.9

3.6

4

Отпадъци и отломки от мед

68 613.3

3.0

5

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

56 748.4

2.5

6

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

49 858.2

2.2

7

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

43 616.8

1.9

8

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

43 072.4

1.9

9

Пневматични гуми от каучук, нови:

39 682.3

1.8

10

Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни

37 934.2

1.7

3. Инвестиции

Румънски инвестиции в България (млн. евро)

Година

Млн. евро

2000

0

2001

-0.1

2002

0.9

2003

-0.1

2004

23.1

2005

17.3

2006

16.9

2007

20.4

2008

32.7

2009

96.0

2010

9.8

2011

18.2

2012

10.5

2013

17.2

2014

-24.1

2015

-6.5

2016

-37.6

2017

-7.2

2018

7.7

2019

28.5

2020 Q1

26.0

2020 Q2

9.0

2020 Q3

-21.1

2020 Q4

-17.5

2021 Q1

5.5

2021 Q2

46.7

Източник: БНБ

4. Туризъм

Пътувания между Румъния и България с цел туризъм:

година

брой румънски

туристи в България

брой българи, посетили Румъния

2011

960 365

327 603

2012

932 208

318 208

2013

941 392

308 306

2014

947 365

321 546

2015

986 596

332 848

2016

1 096 874

423 396

2017

1 139 189

480 980

2018

1 377 009

523 058

2019

1 287 252

554 070

2020

426 000

Няма данни

1-6 2021

205 303

Няма данни

5. Смесена междуправителствена комисия

 

На 23 септември 2010 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и румънското Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата, в който е предвиден механизъм за провеждането на двустранни консултации.

Съгласно чл. 4 на Меморандума делегациите, участващи в консултациите се водят от заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма на България и от държавен секретар в Министерството на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния. Двустранните консултации ще се провеждат един път годишно, последователно в България и в Румъния. Извънредни срещи ще се провеждат, когато е необходимо, на територията на страната, поискала срещата.

На 28.09.2017 г. в София се проведоха двустранни българо-румънски консултации на Работната група по търговско-икономическите въпроси.

6. Договорно-правна база

  1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (1994 г. в сила от 12.09.1995 г.);
  2. Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1994 г. в сила от 23.05.1999 г.);
  3. Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния (23.09.2010 г. в София).

7. Посещения и срещи

На 03.10.2017 г. в гр. Варна се проведе Четвъртото междуправителствено заседание България-Румъния, Като по време на разговорите между министрите на икономиката двете страни е обсъдено актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между страните, с акцент върху икономическите отношения.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg