Сан Марино
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Сан Марино
Мария Бояджиева-Гунели
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7689;
m.boyadzhieva@mi.government.bg

 

 

Икономически отношения между България и Сан Марино

1. Стокообмен

/хил.евро/

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2011

35.5

-96.8

284.0

8.2

319.5

-76.9

-248.5

2012

3.0

-91.5

241.1

-15.1

244.1

-23.6

-238.1

2013

83.0

2666.7

240.9

-0.1

323.9

32.7

-157.9

2014

8.3

-90.0

554.0

130.0

562.3

73.6

-545.7

2015

42.3

409.6

851.3

53.7

893.6

58.9

-809.0

2016

412.0

873.4

417.0

-51.1

828.0

-7.3

-5.0

2017

696.1

69.0

430.96

3.3

1127.1

36.1

265.14

2018

577.5

-17.0

798.8

85.5

1376.3

22.1

-221.3

2019

993.2

72.0

501.2

-37.3

1494.4

8.6

492

2020

735.7

-25.9

510.6

1.9

1246.3

-16.6

225.1

2021

975.0

32.6

452.0

-11.4

1 427

14.5

523.0

 

Източник: МИИ

През 2021 г. износът за Сан Марино бележи ръст с около 33% спрямо предходната година, като общият стокообмен също нараства (14,5% спрямо предходната 2020 г.) Търговското салдо е положително в размер на 523 хил. евро.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България със Сан Марино за 2021 г. /хил. евро/

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през 2021 г.

34 866 879

100.00

в т.ч. Сан Марино

975,0

0.00

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

751

77.0

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули:

61

6.2

8205

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за

46

4.7

8417

Неелектрически, индустриални или лабораторни  пещи,  включително пещите за изгаряне на отпадъци:

30

3.1

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

27

2.8

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

26

2.7

3101

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход

17

1.8

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на  открито, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата глава; басейни:

9

0.9

8211

Ножове (различни от тези от N 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери и техните остриета:

8

0.8

9950

Служебен код (SL)

0

0.0

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през 2021 г.

39 224 462

100.00

в т.ч. Сан Марино

452

0.00

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и  устройства  за  пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране  на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

258

57.0

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

100

22.2

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

26

5.8

8466

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за  машините  от NN 8456 до 8465, включително приспособленията за закрепване на  обработваните детайли  и държачите за  инструменти, автоматичните резбонарезни глави,

17

3.8

3305

Препарати за поддържане на косата:

7

1.6

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и  препаратите  за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

6

1.4

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

6

1.4

8424

Механични апарати  (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и  пароструйни машини

5

1.1

Източник: МИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ към края на 2021 г.  инвестициите от Сан Марино в България възлизат на 0,1 млн.евро. За 2021 г. и 2020 г. няма регистрирани инвестиции според статистиката на БНБ.

Потенциал за инвестиции в България от компании на Сан Марино има в областта на биопродукцията и биотехнологията.

4. Договорно – правна база в икономическата област

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 74 от 14.09.2007 г. В сила от 26.07.2007 г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма (Обн., ДВ, бр. 45 от 16.06.2009 г. В сила от 19.05.2009 г.)

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg