Сан Марино
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Сан Марино
Мария Бояджиева-Гунели
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7689;
m.boyadzhieva@mi.government.bg

 

 

Икономически отношения между България и Сан Марино

1. Стокообмен

/хил.евро/

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2011

35.5

-96.8

284.0

8.2

319.5

-76.9

-248.5

2012

3.0

-91.5

241.1

-15.1

244.1

-23.6

-238.1

2013

83.0

2666.7

240.9

-0.1

323.9

32.7

-157.9

2014

8.3

-90.0

554.0

130.0

562.3

73.6

-545.7

2015

42.3

409.6

851.3

53.7

893.6

58.9

-809.0

2016

412.0

873.4

417.0

-51.1

828.0

-7.3

-5.0

2017

696.1

69.0

430.96

3.3

1127.1

36.1

265.14

2018

577.5

-17.0

798.8

85.5

1376.3

22.1

-221.3

2019

993.2

72.0

501.2

-37.3

1494.4

8.6

492

2020

735.7

-25.9

510.6

1.9

1246.3

-16.6

225.1

I-VI 2020

494

192

686

302

I-VI 2021

411

-16.9

228

19.1

639

-6.8

182

Източник: МИ

През 2020 г. износът за Сан Марино бележи спад с 26% спрямо предходната година, като общият стокообмен също бележи спад с 16.6%.  Търговското салдо е положително в размер на 225 хил. евро. За първото полугодие на 2021 г. отново се отбелязва спад в износа с почти 17%, но търговското салдо се запазва положително в размер на 182 хил. евро.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България със Сан Марино за 2020 г. /хил. евро/

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през 2020 г.

27 968 662.2

100.00

в т.ч. Сан Марино

735.7

0.00

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

573.7

78.0

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на  открито, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата глава; басейни:

42.4

5.8

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

33.9

4.6

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули:

32.3

4.4

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

23.6

3.2

8206

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от №№ 8202 до 8205

23.0

3.1

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

4.9

0.7

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

1.2

0.2

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през 2020 г.

30 729 996.9

100.00

в т.ч. Сан Марино

510.6

0.00

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и  устройства  за  пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране  на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

205.7

40.3

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

138.5

27.1

8459

Машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна  или  вътрешна резба на металите  чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от N 8458:

53.6

10.5

3305

Препарати за поддържане на косата:

49.3

9.7

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

12.4

2.4

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

10.4

2.0

3402

Повърхностно  активни  органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително  спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

7.4

1.4

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде:

6.8

1.3

Източник: МИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ към 30.06.2021 г.  инвестициите от Сан Марино в България възлизат на 0,1 млн.евро. За 2019 г. и 2020 г. няма регистрирани инвестиции според статистиката на БНБ.

Потенциал за инвестиции в България от компании на Сан Марино има в областта на биопродукцията и биотехнологията.

4. Договорно – правна база в икономическата област

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 74 от 14.09.2007 г. В сила от 26.07.2007 г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма (Обн., ДВ, бр. 45 от 16.06.2009 г. В сила от 19.05.2009 г.)

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg