Сирия
 
Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Сирия
Мехмед Мюхтар
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Сирийската Арабска Република

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Сирийската Арабска Република

Сирия бе един от основните търговски партньори на България в региона на Близкия Изток и Северна Африка (БИСА). Търговското салдо е предимно положително за България през периода. От началото на кризата в Сирия през 2011 г. динамиката в търговско-икономическите отношения бе нарушена.

 

Търговски стокообмен между България и Сирия в млн. USD

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

103.8

20

123.8

83.8

2008

260

89.7

349.7

170.3

2009

91.9

58

149.9

33.9

2010

105.4

40.1

145.5

65.3

2011

41.4

51.9

93.3

-10.5

2012

24.9

44.9

69.8

-20

2013

96

25.6

121.6

70.4

2014

113.9

24.3

138.2

89.6

2015

26.2

8.3

34.5

17.9

2016

19.7

1.0

20.7

18.7

2017

21.7

0.3

22

21.4

2018

19.9

0.3

20.2

19.6

2019

29.3

0.2

29.5

29.0

2020

3.9

0.5

4.4

3.4

януари-юни 2021г 2.32 2.28 4.6 0.04

В периода 2007 – 2010 г. годишният ни износ за Сирия е над 90 млн.щ.д., като достига

260 млн.щ.д. през 2008 г. Основните стоки по износа ни са: нефтени масла и др. нефтени деривати; пшеница, смес от пшеница и ръж; ечемик; трактори и др. Вносът ни от Сирия в периода 2007-2010 г. се състои основно от: eстествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди; текстилни продукти; семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким; зеленчуци и др.

От 2011 г. (началото на конфликта в Сирия) износът ни бележи съществен спад, засилил се особено през 2015 и 2016 г. През периода 2013 – 2015 г. основни стокови групи по българския износ за Сирия са: Пшеница и смес от  пшеница и ръж; пури, пурети и цигари; ечемик; други семена и др. Основните стокови групи по вноса от Сирия са: естествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди; текстилни продукти; Фармацевтични препарати и артикули, медицински инструменти и др.

През 2016 г. стокообменът между България и Сирия продължава да бележи спад, като е на нива малко над 20 млн.щ.д. Основни стокови групи по износа са: царевица; пури, пурети и цигари;  карбонати;  пшеница и смес от  пшеница и ръж; ечемик  и др. Основните стокови групи по вноса от Сирия са: отпадъци и отломки от мед; семена от анасон; зеленчуци; текстилни продукти и др.

През 2017 г. търговското салдо остава положително за България, като стокообменът е на стойност 22 млн. щ.д., с което се бележи малък ръст в сравнение с 2016 г. Българският износ възлиза на малко над 21.7 млн.щ.д., а вносът от Сирия възлиза на едва около 0.3 хил.щ.д. Основните стокови групи по износа остават: пшеница и смес от пшеница и ръж; ечемик; пури, пурети и цигари и др. Основните стокови групи по вноса остават: пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства; куфари, папки,  чанти, калъфи; маслиново масло и неговите фракции и др.

През  2018 г. българо-сирийският стокообмен е на стойност 20.2 млн.щ.д., от които 19.9 млн.щ.д. български износ за Сирия, а вносът е на стойност 0.3 млн. щ.д. Водеща позиция в стоковата структура на българския износ заемат: царевица, бебешки пелени и дамски принадлежности за интимна хигиена, карбонати, сапуни и др. Сирийският внос се формира главно то кафе, семена от анасон, копър, кориандър, куфари, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции и др.

През целия период на 2019 г. стокообменът е съответно 29.5 млн. щ. д., като в сравнение със същия период за миналата година се отчита ръст от около 46%. Българският износ достига 29.3 млн. щ. д. (47.2% ръст в сравнение с 2018 г.), а при сирийския вноса са отчетени от 0.2 млн. щ. д., което е спад от около 26% в сравнение с целия период на предходната година.

През 2020 г. българо-сирийският стокообмен е на стойност 4.4 млн.щ.д., което е спад от около 86% в сравнение със същия период на предходната година. Българският износ за Сирия достига 3.9 млн.щ.д., а вносът е на стойност около 0.5 млн. щ. д. Салдото се запазва положително за страната ни.

Стокообменът ни със Сирия  в периода януари-юни 2021г. възлиза на 4.6 млн. щ.дол. от които износ 2.32 млн. щ.д. , и вносът 2.28 млн. щ.д.. Износът ни за Сирия през периода основно се състои от: Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна, Повърхностно  активни  органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително  спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401, Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати.

В сравнение със същия период на предходната година. Българският износ за Сирия достига 2 млн.щ.д., а вносът е на стойност около 0.2 млн. щ. д. Салдото се запазва положително за страната ни.

 

Водещи позиции в стокообмена със Сирия за 2020 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Сирия

% от общия внос

Царевица

23.1

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

17.5

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

21.4

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006

9.9

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

9.3

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

8.3

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне

6.3

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

5.9

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали

4.8

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

5.0

 

Водещи позиции в стокообмена със Сирия за 2019 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Сирия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

58.3

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

24.4

Царевица

11.9

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променен

10.0

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

5.2

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006

8.7

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

3.5

Тъкани  от  синтетични  щапелни влакна, съдържащи тегловно най-малко 85 %  синтетични  щапелни влакна

7.8

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

2.0

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

5.7

Водещи позиции в стокообмена със Сирия за 2018 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Сирия

% от общия внос

Царевица

26.8

Кафе

46.3

Бебешки пелени и дамски принадлежности за интимна хигиена

14

Семена от анасон, копър, кориандър и др

31.3

Карбонати,пероксикарбонати

8.2

Куфари

3.6

Сапуни

6.2

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

3.5

Повърхностно активни органични вещества

6.1

Обувки с външни  ходила и  горна  част  от  каучук

1

Водещи позиции в стокообмена със Сирия за 2017 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Сирия

% от общия внос

Пшеница и смес от  пшеница и ръж

28.5

Мате

24.1

Ечемик

11

Кафе

23.7

Карбонати,пероксикарбонати

9.1

Семена от анасон, копър, кориандър и др

21.2

Бебешки пелени

8.7

Маслиново масло

7.7

Повърхностно активни органични вещества

8.2


 

Сапуни

6.2

 

 

2. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Сирия в Република България към края на 2020 г. възлизат на стойност 40.5 млн. евро.

3. Договорно-правна база

  1. Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - подписана през м. май 2000 г., в сила от м. септември 2001 г. - предстои ревизиране;
  2. Дългосрочна търговска спогодба - подписана през м. май 2000 г., в сила от 10.09.2002 г. - в процес на денонсиране;
  3. Спогодба за сътрудничество в областта на туризма - подписана през м. май 2000 г.;
  4. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - подписана през м. март 2001 г.;
  5. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за въздушни превози между и отвъд техните съответни територии - подписана в София на 13 юни 2006 г.;
  6. Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписана в София на 13 юни 2006 г.;
  7. Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия- подписана в София на 13 юни 2006 г.;
  8. Меморандум за разбирателство между двете министерства на външните работи - подписан в Дамаск, ноември 2008 г.;
  9. Изпълнителна програма към Спогодбата за културно сътрудничество за периода 2009-2011 година - подписана в Дамаск, 20 ноември 2008 г.

10.  Споразумение за икономическо сътрудничество, подписано на 25 април 2010 г. в Дамаск, Сирия, между двете страни.

4. Междуправителствена комисия

Българо-сирийският Смесен комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество (СКИНТС) е създаден през 1966 г.  Към настоящия момент са проведени тринадесет сесии на Смесения комитет.

 

5. Посещения и срещи

В периода 12-13 юни 2006 г. в София бе проведена последната за периода Тринадесета сесия на българо-сирийския Смесен комитет.

В периода 24-25 април 2010 г. бе проведено официално посещение на министър-председателя на България в Сирийската арабска република.

В периода 9-10 ноември 2010 г. бе проведено двудневно официално посещение в България на президента на Сирийската Арабска Република. В рамките на визитата бе поведена среща на г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма с г-жа Ламия Аси, министър на икономиката и търговията на Сирийската Арабска Република.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg