Словения
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Любляна

Мариана Чавракова

Slovenia, 1000 Ljubljana, Opekarska cesta 35
Tel.: +386 1 28 32 899, +386 1 28 32 900
m.chavrakova@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката


Началник отдел "Европа":
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Словения
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Словения

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Словения

1. Стокообмен в млн.евро

Година

Стокообмен

%

Износ

%

Внос

%

Салдо

2011

261.635

-2.9

89.183

-24.4

172.452

13.8

-83.269

2012

348.462

33.2

187.199

109.9

161.263

-6.5

25.936

2013

293.622

-15.7

123.866

-33.8

169.756

5.3

-45.890

2014

300.035

2.2

123.706

-0.1

176.329

3.9

-52.623

2015

358.753

19.6

184.285

49.0

174.468

-1.1

817

2016

400.219

11.6

197.682

7.3

202.537

16.1

-4856

2017

427.437

6.6

206.561

4.4

220.876

8.8

-13.896

2018

445.327

4.2

208.533

1.0

236.794

0.7

-28.261

2019

515.098

21.2

246.413

18.2

268.685

13.5

-22.271

2020

418.408

-18.7

183.269

-25.6

235.138

-12.5

-14.747

2020 1-6

193.609

 

83.978

 

109.631

 

-25.653

2021 1-6

233.460

20.6

93.805

11.7

139.655

27.4

-45.849

Източник: МИ

За 2020 г. стокообменът възлиза на 418.408 млн. евро (-18.7%), от които износ 183.269 млн. евро –(25.6%) и внос 235.138 млн. евро (-12.5%).

Водещи стоки в стокообмена през 2020 г.

ИЗНОС

No

Описание

EUR‘000

%

1

Общо

183 269.8

0.7

2

Електрическа енергия

47 657.3

26.0

3

Други играчки; умалени модели и подобни  модели

28 110.2

15.3

4

Необработено олово

10 125.1

5.5

5

Части, изключително  или главно предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430

10 082.7

5.5

6

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

9 016.5

4.9

7

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

8 819.9

4.8

8

Други двигатели

4 752.6

2.6

9

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат

4 425.9

2.4

10

Електрически акумулатори

3 148.1

1.7

Внос

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

235 138.9

0.8

1

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

79 903.4

34.0

2

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства

14 092.1

6.0

3

Пневматични гуми от каучук, нови

7 819.8

3.3

4

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

6 817.1

2.9

5

Хартии и картони

6 474.4

2.8

6

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски

5 704.4

2.4

7

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти

4 790.0

2.0

8

Електрическа енергия

3 630.9

1.5

9

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

3 127.1

1.3

2. Инвестиции

Словенски инвестиции в България

(млн. евро)

2000

0.2

2001

0.0

2002

0.0

2003

31.7

2004

-2.9

2005

5.7

2006

6.5

2007

96.3

2008

10.8

2009

4.5

2010

-12.4

2011

3.8

2012

-43.2

2013

4.6

2014

-12.0

2015

2.4

2016

0.3

2017

-0.4

2018

0.4

2019

3.2

2020

0.5

2021 Q1

0.3

2021 Q2

-31.4

*Източник: БНБ

Основната част от словенските преки инвестиции в България са реализирани в областта на търговията.

2007 г. е пикова за инвестициите на Словения в България, като тогава са привлечени около 2/3 от общия обем инвестиции, а именно 95,7 млн. евро.

Към момента има регистрирани около 30 словенски фирми, които са инвестирали в страната. По-значимите от тях са:

Нова Люблянска банка (финанси),

КД Холдинг (застраховане, финансови услуги),

Хелиос Домжале АД (търговия на едро с химични продукти),

Еса Инженеринг (търговско посредничество),

Гамбит (търговия на дребно),

Холдинг Словенске електрарне (приватизация на топлофикация-Русе),

Ковинтрейд (строителство),

НГБС (строителство),

Крка (търговия на дребно с фармацевтични продукти),

Ети Електроелемент АД, Приморйе АД.

3. Туризъм

Година

Словенски туристи в България

Български туристи в Словения

2011

19 294

2 313

2012

18 526

4 964

2013

17 048

4 357

2014

15 257

7 120

2015

18 749

16 743

2016

19 287

25 089

2017

20 154

36 854

2018

19 719

36 738

2019

15 305

39 196

2020

1700

Няма данни

2021 1-6

1 504

Няма данни

4. Смесена междуправителствена комисия

С подписването на Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Република Словения на 10 май 2006 г. в София се създава нова Смесена комисия. Сесията се проведе в София на 4 и 5 април 2011 г. На 5 април 2011 г. като съпътстващо събитие на сесията беше проведен българо-словенски бизнес форум, в който взеха участие фирми от областта на информационните технологии.

5. Договорно-правна база

  • Споразумение за установяване на дипломатически отношения между Р България и Р Словения - 13/18 август 1992 г., сключено чрез размяна на ноти;
  • Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати /27.07.1992 г./;
  • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ към МИ и Словенската експортна корпорация /SEC/, /27 - 28 октомври 1999 г., Любляна/.
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /подписано в рамките на третата българо-словенска смесена комисия 20-21 октомври 2003 г./.
  • Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Република Словения /подписан на 10 май 2006 г. в София, в сила от 1.10.2007 год. (РМС 557/22.08.2007 г./.

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg