Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в конкурсна процедура за длъжност "младши експерт" в отдел „Реституция и приватизационен архив“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ в Министерството на икономиката
 
17 септември 2020

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Реституция и приватизационен архив", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие" в Министерството на икономиката

1. ХРИСТИНА ЧАКЪРОВА

2. ИЛИЯНА ВАНЕВА

3. РУМЕН ЦОНКОВ

4. ЕМИЛИЯ ТАЧЕВА - ХАРИЗАНОВА

5. ГЕРГАНА ЗАМОВА

6. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

7. ЕЛМИРА ИСТАТКОВА

8. ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА

9. ГЕРГАНА ШАНГОВА

10.ГАЛЯ БИЧЕВА

11.ДЕСИСЛАВА СПАСОВА

12.ИЛИАН ИЛИЕВ

13.ВЕСЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА

14.СТИЛЯН ВАРАДИНОВ

15.МАРИАНА ИВАНОВА

16.НАТАЛИ ДИМИТРОВА

17.НИЯ ПАВЛОВА

18.ЕЛЕНА СТОЯНОВА

19.ГЕОРГИ АСЕНОВ

20.ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА

21.МАРИЕТА КАБИНЕТОВА

22.НЕЛИ ГРИГОРОВА

23.ХРИСТИНА КОЛЕВА

24.БИСТРА ТОДОРОВА

25.КРИСТИЯН ТОРЛОЗОВ

26.АЛЕКСАНДРА ЦАНКОВА

 

Няма недопуснати кандидати.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.09.2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на икономиката, находяща се на ул. "Славянска" № 8, голяма зала.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 29.09.2020 г. (вторник) от 10.00 часа в същата сграда.

 

Допуснатите кандидати е необходимо да носят предпазна маска, документ за самоличност и син химикал.

Система за

определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в отдел "Реституция и приватизационен архив", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие" в Министерството на икономиката

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Тестът включва 20 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 точка. Максимален брой на точките – 20. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан е 15 точки, което се равнява на оценка 4.50. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0,10. Максималната оценка е 5,00 при 20 верни отговора. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин. Скала за оценяване:

Точки/Оценка

15 точки – 4.50

16 точки – 4.60

17 точки – 4.70

18 точки – 4.80

19 точки – 4.90

20 точки – 5.00

До следващия етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 15 точки. Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка, при която интервюто се счита за успешно – 4,00. Максимална оценка от интервюто – 5,00.

Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.

Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:

(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Препоръчителна литература,

която кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

1. Закон за администрацията;

2. Закон за държавния служител;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Наредба за административното обслужване;

5. Закон за достъп до обществена информация;

6. Закон за публичните предприятия;

7. Търговския закон;

8. Закон за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;

9. Закон за приватизация и следприватизационен контрол;

10.Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Председател на конкурсната комисия:

Евгения Михайлова /п/

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката