Турция
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Анкара

Светослав Кирков

124, Atatürk Bul., 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara
тел: +90 312 466 23 04
факс: +90 312 467 25 74
e-mail: s.kirkov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Истанбул

Тошко Томов
44, Adnan Saygun cad., 2. Levent, Ulus, Istanbul
тел:+90 212 282 9020
факс:+90 212 282 9021
e-mail: t.tomov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeTR
https://twitter.com/bgeconofficetr
https://www.linkedin.com/in/tradeeconomic-office-turkey-205613136

Ивайло Станев
Истанбул, район "Улус", община Бешикташ, бул. "Аднан Сайгун" 34, ПК 34340
тел. +90 212 281 01 14
факс: +90 212 281 01 11
e-mail: i.stanev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeTR
https://twitter.com/bgeconofficetr
https://www.linkedin.com/in/tradeeconomic-office-turkey-205613136

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бурса

Любомир Любенов

Бурса,  Aydin Sok. № 1, Adalet mah., Osmangazi/Bursa
тел/факс: +90 224 247 40 89
моб: +90 537 954 76 06
l.lyubenov@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Турция
Даяна Попангелова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Турция

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Турция

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

млн.евро

Ръст

%

Износ

млн.евро

Ръст

%

Внос

млн.евро

Ръст

%

Салдо

млн.евро

2011

2 879.8

21.8

1 773.1

34.6

1 106.7

5.7

666.4

2012

3 146.4

9.3

1 957.7

10.4

1 188.7

7.4

769.0

2013

3 514.5

11.7

2 004.2

2.4

1 510.3

27.1

493.9

2014

3 544.6

0.9

2 076.6

3.6

1 468.0

-2.8

608.6

2015

3 501.6

-1.2

2 006.2

-3.4

1 495.4

1.9

510.8

2016

3 514.8

0.4

1 889.1

-5.8

1 625.6

8.7

263.5

2017

4 390.5

24.9

2 481.4

31.4

1 909.1

17.4

572.3

2018

4 938.2

-4.9

2 557.6

-12.9

2 380.7

5.4

150.0

2019

4 370.2

-4.8

2 171.8

-9.0

2 198.4

-0.4

-26.5

2020

3 975.8

-9

1 802.6

-17

2 173.1

-1.1

-370.4

2021    1-6

2 433

29.5

1 100

20.8

1 332

37.7

-231

 

През 2020 г. Турция заема 5-то място в износа с дял от 6.8 % /след Германия, Италия, Гърция и Румъния/ и 3-то място във вноса с дял от 6.4% /след Германия и Румъния/.

За 2020 г. спрямо 2019 г. стокообменът между България и Турция е в размер на 3,975.8 млрд. евро /ръст от -17%, дял 6.8%/. Износът към Турция е в размер на 1,802.6 млрд. евро /ръст от -17.0%, дял 6.4%/. Вносът е в размер на 2, 173.1 млрд. евро /ръст от -1.1%, дял 7.1%/.

За първото шестмесечие на 2021 г. стокообменът с Турция е в размер на 2, 433 млрд. евро /ръст от 29.5%, дял 7%/. Износът към Турция е в размер на 1, 100 млрд. евро /ръст от 20.8%, дял 6.7%/. %/. Вносът е в размер на 1, 332 млрд. евро /ръст от 37.7%, дял 7.3%/.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Турция през 2020 г. в хил. евро

No

КодMT

Описание

EU'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662.2

100.00

0

 

в т.ч. Турция

1 802 678.7

6.4

1

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

347 280.5

19.3

2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

165 099.8

9.2

3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

147 791.9

8.2

4

7801

Необработено олово

77 148.5

4.3

5

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

69 395.4

3.8

6

7901

Необработен цинк

63 129.5

3.5

7

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

40 790.1

2.3

8

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

38 931.2

2.2

Водещи стоки във вноса от Турция през 2020 г. в хил. евро

No

КодMT

Описание

ЕU’000

%

 

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.00

0

 

в т.ч. Турция

2 173 169.1

7.1

1

2603

Медни руди и техните концентрати

167 676.0

7.7

2

7408

Телове от мед:

79 056.0

3.6

3

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

62 943.3

2.9

4

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

59 173.0

2.7

5

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

48 665.7

2.2

6

2716

Електрическа енергия

38 343.1

1.8

7

0702

Домати, пресни или охладени

37 545.5

1.7

8

0805

Цитрусови плодове, пресни и сушени

33 976.7

1.6

7

4016

Други изделия от невтвърден  вулканизиран каучук

32 776.2

1.5

8

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули,

31 486.4

1.4

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Турция в България към 01 януари 2021 г. са в размер на 920.1 млн. евро.

През 2020 г. потокът турски инвестиции в България е в размер на 18.6 млн. евро.

Приток на ПЧИ в България

Година

Млн.евро

1996

0.1

1997

1.4

1998

25.3

1999

13.6

2000

26.2

2001

-10.8

2002

16.4

2003

-4.6

2004

50.6

2005

60.6

2006

94.7

2007

77.5

2008

21.3

2009

53.8

2010

24.5

2011

16.1

2012

108

2013

169.7

2014

45.1

2015

89.8

2016

65.3

2017

73.5

2018

24.1

2019

8.4

2020

18.6

2021-Q1

0.4

2021-Q2

1.0

 

Интересът на турските фирми в България е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура, строителство на жилищни, търговски и офис сгради, производство на части и детайли за автомобилната промишленост и др.

Съществува потенциал за навлизането на още производители на автомобилни части - сектор, в който Турция има сериозни традиции и дял в световното производство.

Перспективните направления за сътрудничество между България и Турция са в изграждането на смесени предприятия, участието на турски фирми в големи инфраструктурни и строителни проекти, както и сътрудничество в туризма.

4. Туризъм

Турски туристи посетили България

Година

Брой туристи

2011

184 835

2012

293 818

2013

381 704

2014

438 306

2015

519 050

2016

565 368

2017

636 046

2018

625 254

2019

648 740

2020

Над 59 000   хил.

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на ЕСТИ /Единна система за туристическа информация/, която през 2020 г. е била в изпитателен период. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя метода за отчитане на броя на туристите. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП.

За периода януари – юни 2021 г. България е посетена от 187 652 турски туристи /спад от -3.9% спрямо същия период на 2020 г., 2-ро място.

5. Договорно-правна база

  • Спогодба за сътрудничество в областта на търговията и икономиката, промишлеността и технологиите (денонсирана);
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
  • Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
  • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма;
  • Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата;
  • Договорът за приятелство, добросъседство, сигурност и сътрудничество, подписан на 6.05.1992 г. е една от най-важните съставни части на съвременната договорно-правна основа на двустранните отношения между Република България и Република Турция;
  • Подписването на Декларацията за Черноморско икономическо сътрудничество от двете страни на 25.06.1992 г. в Истанбул, както и на Ялтенската декларация на 05.06.1998 г. откриват нови възможности за развитие на търговско-икономическите отношения между двете страни;
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Турция, подписано на 20.03.2013 г. в гр. Анкара.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg