Туркменистан
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку

(с акредитация за Туркменистан)

Илиян Костов
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku
тел.: +994 12 5386971;
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail:
i.kostov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Деница Колинс
Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Туркменистан в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

45.819

3.360

42.459

-39.099

2012 г.

62.223

21.940

40.283

-18.343

2013 г.

76.965

7.837

69.128

-61.291

2014 г.

76.476

26.144

50.332

-24.188

2015 г.

17.572

10.636

6.936

3.700

2016 г.

5.731

2.889

2.842

0.047

2017 г.

12.178

2.534

9.644

-7.110

2018 г.

10.713

1.832

8.980

-7.246

2019 г.

20.966

4.235

16.731

-12.495

2020 г.

14.926

2.426

12.500

-10.074

1-9 2021 г.

14.947

1.102

13.844

-12.742

Източник: Министерство на икономиката; НСИ.

През периода януари-септември 2021 г. двустранният стокообмен между България и Туркменистан е достигнал 14,9 млн. щ. д., като се е увеличил с около 30.3%, спрямо същия период на 2020 г. Увеличението се дължи основно на реализиран внос на минерални или химични азотни торове от Туркменистан в периода, на стойност 13,4 млн. щ. д. Общият размер на вноса от Туркменистан за периода е възлязъл на 13,8 млн. щ. д., увеличение от 105.2%, спрямо първото полугодие на предходната година. Износът на България за Туркменистан в периода е на стойност 1,1 млн. щ. д., с 46.9% по-малко от осъщественият през същия период на 2020 г.

През 2020 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 14.9 млн. щ. долара, от които български износ за Туркменистан на стойност 2.4 млн. щ. долара и внос от Туркменистан в България на стойност 12.5 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Туркменистан за този период са намалели, съответно с 28.8% и 42.7%, спрямо стойностите за 2019 г. Вносът от Туркменистан през 2020 г. е с 25.3% по-малко от реализирания през предходната година.

През 2019 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 21 млн. щ. долара, от които български износ за Туркменистан на стойност 4.2 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Туркменистан за този период са се увеличили, съответно с 95.7% и 144.4%, спрямо стойностите за 2018 г.

Увеличението на износа се дължи основно на реализирания износ на плочки за облицоване (914.6 хил. щ. долара); табла, пана и конзоли (887.1 хил. щ. долара); медикаменти (477.3 хил. щ. долара) и луковици и грудки (307.8 хил. щ. долара). Тези групи стоки формират 61% от българския износ за Туркменистан през 2019 г.

Вносът от Туркменистан в България през 2019 г. е на стойност 16.7 млн. щ. долара с 86.3% повече от реализирания през предходната година. Това се дължи основно на реализиран внос на минерални и химични торове на стойност 16.6 млн. щ. долара, с 113.4% повече от реализирания през предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Туркменистан през 2020 г.

Групи стоки

%  дял

Живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

32.0

Медикаменти

31.9

Изделия от желязо или стомана

7.0

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

6.0

Столове и седалки и техните части

5.8

Водещи стоки във вноса от Туркменистан в България през 2020 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

94.5

Минерални или химични калиеви торове

5.4

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

0.1

 

Традиционно сред водещите  позиции в износа за Туркменистан присъстват следните групи стоки: тютюневи изделия; медикаменти; имунологични препарати приготвени за терапевтични, профилактични или диагностични цели, антисеруми; сметачни машини и счетоводни машини; табла, конзоли, пултове, инструменти и апарати и машини за измерване; медикаменти.

През 2020 г. 99.3% от вноса от Туркменистан за България е формиран от минерални или химични азотни торове.

3. Инвестиции

В областта на инвестициите и смесените предприятия двустранните връзки към момента остават неразвити. През 2019 г. между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан е подписан Меморандум за сътрудничество, който се очаква да насърчи инвестиционните процеси в двете страни.

4. Туризъм

Туристическите връзки и сътрудничеството в областта на туризма между двете страни не са силно развити към момента.

Период

Граждани на Туркменистан посетили България с цел туризъм

2014 г.

548

2015 г.

527

2016 г.

562

2017 г.

482

2018 г.

298

2019 г.

512

2020 г.

120

Източник: Министерство на туризма.

5. Договорно-правна база

От 2006 г. е в ход процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. Подписани са:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо сътрудничество, в сила от 02 юни 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма, в сила от 27 август 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, в сила от 14 февруари 2010 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан - 2015 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Туркменистан - 2008 г.

В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

Туркменистан не е член на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Председатели на Комисията са министърът на регионалното развитие и благоустройство на Република България и министърът на търговията и външноикономическите отношения на Туркменистан.

Към момента са проведени четири заседания на Комисията, като четвъртото е проведено на  11 август 2019 г. в Туркменистан. Обсъдени са възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области, като: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, спорт, здравеопазване и др.

В рамките на заседанието, от страна на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Търговско-промишлената палата на Туркменистан са организирани кръгла маса и двустранни бизнес срещи, с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установяване на бизнес контакти.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg