Туркменистан
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку

(с акредитация за Туркменистан)

Илиян Костов
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku
тел.: +994 12 5386971;
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail:
i.kostov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Туркменистан в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

45.819

3.360

42.459

-39.099

2012 г.

62.223

21.940

40.283

-18.343

2013 г.

76.965

7.837

69.128

-61.291

2014 г.

76.476

26.144

50.332

-24.188

2015 г.

17.572

10.636

6.936

3.700

2016 г.

5.731

2.889

2.842

0.047

2017 г.

12.178

2.534

9.644

-7.110

2018 г.

10.713

1.832

8.980

-7.246

2019 г.

20.966

4.235

16.731

-12.495

2020 г.

14.926

2.426

12.500

-10.074

2021 г.

37.294

1.453

35.841

-34.389

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2021 г. двустранният стокообмен между България и Туркменистан е достигнал 37.3 млн. щ. д., като се е увеличил с почти 150%, спрямо 2020 г. Увеличението се дължи основно на реализиран внос на минерални или химични азотни торове от Туркменистан в периода, на стойност около 33 млн. щ. д. Общият вносът от Туркменистан за 2021 г. се е увеличил с 186.7%, спрямо предходната година, като е възлязъл на 35.8 млн. щ. д. Износът на България за Туркменистан през 2021 г. е намалял с 40.1% спрямо предходната година, като е възлязъл на 1.5 млн. щ. д.

През 2020 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 14.9 млн. щ. долара, от които български износ за Туркменистан на стойност 2.4 млн. щ. долара и внос от Туркменистан в България на стойност 12.5 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Туркменистан за този период са намалели, съответно с 28.8% и 42.7%, спрямо стойностите за 2019 г. Вносът от Туркменистан през 2020 г. е с 25.3% по-малко от реализирания през предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Туркменистан през 2021 г.

Групи стоки

%  дял

Медикаменти

30.1

Ремаркета и полуремаркета  за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства и техните части

21.5

Птичи яйца

13.5

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

9.6

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели

6.6

Водещи стоки във вноса от Туркменистан в България през 2021 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

92.1

Минерални или химични калиеви торове

6.7

Полимери на етилена  в  първични форми

1.2

Традиционно сред водещите  позиции в износа за Туркменистан през последните години присъстват следните групи стоки: медикаменти; имунологични препарати приготвени за терапевтични, профилактични или диагностични цели; електрически бойлери и апарати; сметачни и счетоводни машини; медицински апарати, препарати за поддържане на косата, пури и др.

През 2021 г. и 2020 г. вносът от Туркменистан за България е формиран, почти изцяло от стоковата група минерални или химични азотни торове, с относителен дял, съответно 92.1% и 99.3%.

3. Инвестиции

В областта на инвестициите и смесените предприятия двустранните връзки към момента остават неразвити. През 2019 г. между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан е подписан Меморандум за сътрудничество, който се очаква да насърчи инвестиционните процеси в двете страни.

4. Туризъм

Туристическите връзки и сътрудничеството в областта на туризма между двете страни не са силно развити към момента.

Период

Граждани на Туркменистан посетили България с цел туризъм

2014 г.

548

2015 г.

527

2016 г.

562

2017 г.

482

2018 г.

298

2019 г.

512

2020 г.

120

Източник: Министерство на туризма.

5. Договорно-правна база

От 2006 г. е в ход процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. Подписани са:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо сътрудничество, в сила от 02 юни 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма, в сила от 27 август 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, в сила от 14 февруари 2010 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан - 2015 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Туркменистан - 2008 г.

В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

Туркменистан не е член на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Председатели на Комисията са министърът на регионалното развитие и благоустройство на Република България и министърът на търговията и външноикономическите отношения на Туркменистан.

Към момента са проведени четири заседания на Комисията, като четвъртото е проведено на  11 август 2019 г. в Туркменистан. Обсъдени са възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области, като: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, спорт, здравеопазване и др.

В рамките на заседанието, от страна на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Търговско-промишлената палата на Туркменистан са организирани кръгла маса и двустранни бизнес срещи, с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установяване на бизнес контакти.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg