Туркменистан
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку
(с акредитация за Туркменистан)

Илиян Костов
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku
тел.: +994 12 5386971;
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail: 
i.kostov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
факс: +994 12 538 09 85;


Референт за Туркменистан
Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7789
e-mail: 
b.grigorova@mi.government.bg

 

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009 г.

13.653

4.413

9.240

-4.827

2010 г.

19.723

1.363

18.360

-16.997

2011 г.

45.819

3.360

42.459

-39.099

2012 г.

62.223

21.940

40.283

-18.343

2013 г.

76.965

7.837

69.128

-61.291

2014 г.

76.476

26.144

50.332

-24.188

2015 г.

17.572

10.636

6.936

3.700

2016 г.

5.731

2.889

2.842

0.047

2017 г.

12.178

2.534

9.644

-7.110

2018 г.

10.713

1.733

8.980

-7.246

2019 г.

20.966

4.235

16.731

-12.495

Източник: НСИ и МИ

При структурния анализ за водещите стоки в двустранната търговия ще отбележим, че най-голям е износът при 

По данни на НСИ за 2019 г. двустранният стокообмен е възлязъл на около 21 млн. щ. долара, от които български износ за Туркменистан на стойност 4.2 млн. щ. долара и внос от Туркменистан в България на стойност 16.7 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Туркменистан за този период са се увеличили, съответно с 95.7% и 144.4%, спрямо стойностите за 2018 г. Вносът от Туркменистан през 2019 г. е с 86.3% повече от реализирания през предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки при износ за Туркменистан през 2019 г.

Групи стоки

%  дял

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика; кубчета, парчета и подобни  артикули за мозайки, от керамика,  нелакирани, нито  емайлирани

21,6

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

20,9

Пури, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

11,7

Медикаменти

11,3

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от  N 1212

7,3

Водещи стоки при внос от Туркменистан през 2016 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

99,3

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

0,4

Пощенски, таксови и подобни марки; обгербвана хартия; банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа

0,1

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни

0,1

Ремаркета и полуремаркета  за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

 0,1

Традиционно водещи в износът за Туркменистан са следните групи стоки: тютюневи изделия; медикаменти; имунологични препарати приготвени за терапевтични, профилактични или диагностични цели, антисеруми; сметачни машини и машини джобен формат, счетоводни машини, машини с устройство за сумиране; табла, конзоли, пултове, инструменти и апарати и машини за измерване; медикаменти.

През 2018 г. 86.7% от вноса от Туркменистан за България е формиран от минерални или химични азотни торове и 10.2% от нефтените масла и масла от битуминозни смоли.

Туркменистан не е член е на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

3. Инвестиции

В областта на инвестициите и смесените предприятия двустранните връзки към момента остават неразвити. През 2019 г. между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан е подписан Меморандум за сътрудничество, който се очаква да насърчи инвестиционните процеси в двете страни.

4. Туризъм

Туристическите връзки и сътрудничеството в областта на туризма между двете страни не са силно развити към момента.

Период

Граждани на Туркменистан посетили България с цел туризъм

2011 г.

267

2012 г.

220

2013 г.

611

2014 г.

548

2015 г.

527

2016 г.

562

2017 г.

482

2018 г.

461

5. Договорно-правна база

От 2006 г. е в ход процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. През 2008 г. по инициатива на нашата страна са подписани:

  • Меморандум за разбирателство по въпросите за сътрудничество в областта на енергетиката между Република България и Туркменистан, в сила от датата на подписването 19.12.2008 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и Туркменистан за икономическо сътрудничество, в сила от 02.06.2009 г.
  • Меморандум за сътрудничество между министерствата на външните работи на Република България и Туркменистан 2007 г.
  • Споразумение за установяване на безвизов режим за гражданите на двете страни, притежатели на дипломатически и служебни паспорти 2009 г.
  • Споразумение за сътрудничество между ТПП на Република България и ТПП на Туркменистан, 2008 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма.
  • Споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на строителството и архитектурата на Туркменистан, 2015 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан, 2015 г.

В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Председатели на Комисията са министърът на регионалното развитие и благоустройство на Република България и министърът на икономиката и развитието на Туркменистан.

Към момента са реализирани четири заседания на Комисията, като четвъртото е проведено на  11 август 2019 г. в гр. Туркменбаши, Туркменистан. В рамките му са обсъдени възможностите за развитие н двустранното сътрудничество в области, като: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, спорт, здравеопазване и др.

В рамките на заседанието, от българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Търговско-промишлената палата на Туркменистан са организирани кръгла маса и двустранни бизнес срещи, с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установяване на бизнес контакти.

След провеждането на второто заседание на Комисията е създадена Българо-туркменистанска индустриално търговска палата на реципрочна основа.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката