Участие на България в ЕКСПО 2020 Дубай
 

Участие на България в ЕКСПО 2020 Дубай

С РМС № 943 от 21 декември 2018 г. бе решено Република България да участва в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 в Дубай, ОАЕ, в периода 20 октомври 2020 г. – 10 април 2021 г.

Световното изложение ЕКСПО е най-голямото международно изложение в света, организирано през периоди от пет години, с което се цели участващите страни да покажат своите най-важни икономически, културни и технологични постижения.

Решението за организирането на Световното универсално изложение ЕКПСО през 2020 г. в гр. Дубай, ОАЕ, е прието от Генералната асамблея на Международното бюро по изложенията (B.I.E.) на 27 ноември 2013 г., а изложението е официално регистрирано от Генералната асамблея на B.I.E. на 27 ноември 2015 г.

Световното ЕКСПО през 2020 ще се проведе в Дубай, ОАЕ, с основна тема "Свързвайки умовете, създаваме бъдещето" (Connecting Minds, Creating the Future) и подтеми Възможност, Мобилност и Устойчивост. Периодът на провеждане на EXPO 2020 Дубай ще бъде 20 октомври 2020 г. – 10 април 2021 г., като участие в него са потвърдили 190 държави, включително България.

ЕКСПО 2020 Дубай ще бъде изключително значимо събитие за региона на Персийския залив. Избирането на ОАЕ за домакин на ЕКСПО 2020 показва, че светът се променя към приемане на новите политически и икономически реалности.

Темата на ЕКСПО 2020 Дубай „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето“ е вдъхновена от убеждението, че иновациите и прогреса се постигат от хората и обединяването на идеите по нов начин. Подтемите на изложението са „Мобилност“ – как можем да реализираме потенциала и мечтите си за бъдещето, „Възможност“ – как можем да стигнем до хората и ресурсите, необходими за постигане на този потенциал, и „Устойчивост“ – как да преследваме мечтите и целите си мъдро, защитавайки нуждите на бъдещите поколения. На изложенията се представят държавите като такива, при съобразяване с темата и подтемите на изложението.

България ще изгради своя павилион и цялостен образ по време на изложението в рамките на подтема Мобилност, в която понастоящем най-добре се вписва, отчитайки нашето стратегическо географско положение, от гледна точка на транспортни коридори, достъп до пазари и културни влияния, както и утвърждаването през последните години на България като страна с висок технологичен капацитет.

Подтема „Мобилност“ се фокусира върху по-интелигентно и по-продуктивно движение на хора, стоки и идеи, като се занимава с области като транспорт, пътуване и проучване, лична мобилност, логистика и цифрова връзка. Чрез активиране на връзките, Мобилността стимулира напредъка и отваря врати към нови възможности и приобщаващо развитие. Тя изследва многото различни начини, по които движението - на хора, стоки и идеи, може да доведе света до по-добра свързаност. Подтемата обхваща движението, скоростта и мащаба на напредъка и прогреса, които могат да бъдат постигнати със способността за физическо и виртуално свързване. Посланието е, че чрез създаването на по-интелигентни и по-ефективни връзки се ускорява напредъка, и така новите идеи, знания и ресурси могат да достигнат до общностите по-бързо.

Повече информация за ЕКСПО 2020 Дубай може да бъде намерена на www.expo2020dubai.com/en.

Предвиждани ползи от участието на България в ЕКСПО 2020 Дубай

Участието в ЕКСПО 2020 Дубай дава възможност за контакти на различно ниво – междудържавни контакти, както и контакти между бизнеса. Участието на България в ЕКСПО 2020 може да се разглежда като добра инвестиция с голяма възвращаемост. Участието ни в ЕКСПО 2020 е едно от мащабните и значими събития в изпълнение на стратегията ни за завоюване на позиции на пазарите в Близкия Изток с цел повишаване на инвестициите и търговията. То ще даде благоприятна възможност за изграждането на положителен имидж на България чрез представяне и рекламиране на постиженията и потенциала на страната ни. Изключителните предимства (икономически, научни, данъчни, културно-исторически), които притежаваме, трябва да бъдат активно и целенасочено популяризирани. Същевременно, изложението е добра платформа за иницииране на съвместни проекти в областта на научно-изследователската и развойна дейност и иновациите.

Участието на България в ЕКСПО 2020  ще допринесе за:

- Реклама на българското производство, технологии, услуги и иновативни решения, българските научни и културни постижения.

- Намиране на възможности за реализацията на българските стоки на международни пазари.

- Увеличаване количеството и подобряване качеството на информацията за България в ОАЕ и в другите страни-участнички в изложението, с оглед на ключовата роля, която играят наличието на детайлна информация и подходящата реклама при вземането на решение за осъществяване на делови контакти и инвестиции.

- Представяне предимствата на България като привлекателна дестинация за инвестиции и правене на бизнес и изграждане на позитивен имидж на страната.

- Привличане на чуждестранни инвестиции в ключови сектори на българската икономика и наука, включително: енергетика, туризъм, високи технологии, транспортна, пристанищна и енергийна инфраструктура, и други;

- Участие на деловите кръгове във взаимноизгоден икономически обмен и осигуряване на равнопоставеност на българските бизнес среди с чуждестранните им конкуренти.

- Осигуряване на достъп на българските делови среди до надеждна специализирана информация и до най-нови технологии и методи на производство.

- Представяне на уникалните природни и културни дадености на България, с цел популяризиране имиджа на страната като туристическа дестинация.

- Цялостно укрепване на двустранните отношения и взаимноизгодното партньорство между Република България и ОАЕ, развитие на сътрудничеството между бизнеса на двете страни и насърчаване на взаимното опознаване между двата народа, както и с останалите участници в ЕКСПО 2020 Дубай.

Участието на България в ЕКСПО 2020 ще даде възможност, както за засилването на позициите на страната ни като логистичен и културен хъб между Европа и Азия, така и за осигуряване на по-добър достъп до регионите на Близкия Изток, Африка и Южна Азия и техните пазари.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката