Участие на България в споразумението по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция. Тръжни процедури
 

С изпълнение на програмата България ще подобри готовността си за пълноправно членство в Европейската космическа агенция (ЕКА).

PECS (Plan for European Cooperating States) обхваща период от пет години и четири основни категории дейности, които са разделени в следните пет области:

 • Космическа наука;
 • Научни изследвания и приложения Телекомуникации;
 • Микрогравитационни изследвания;
 • Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.

Категориите дейности, обхванати от PECS, са следните:

 • Технологии и оборудване, свързани с програмите по избор на Европейската космическа агенция, които не са на критичния път за изпълнение на програмите на Агенцията ("технологии на некритичния път");
 • Научни проекти и/или експерименти;
 • Използване на данни;
 • Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП).


Тръжни процедури по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на

Европейската космическа агенция

ЧЕТВЪРТА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На 30-ти и 31-ви октомври 2018 г. в София се проведе информационна сесия към потенциалните участници, в Централен военен клуб – гр. София.

Процедурата ще отвори на 10 декември 2018 г. и ще затвори на 27 март 2019 г. (13:00 часа централно европейско време).

 • Проектните предложения се подават в електронен формат на страницата на Европейската космическа агенция (EMITS - http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main);
 • Процедурата е насочена към български фирми и организации. Допуска се участие в консорциуми със страни пълноправни членки на ЕКА, ако участието им не надвишава 20% от общо поисканият бюджет за изпълнение на проекта. Тази рестрикция не се отнася към доставяне или закупуване на оборудване.

Видове дейности, към които се отнася процедурата:

 • Дейности, свързани с летателният сегмент с потенциал за повторна употреба в мисиите на ЕКА;
 • Дейности за научноизследователска и развойна дейност (включително технологични демонстрации, разработване на промишлени процеси, квалификация / сертифициране на процеси), водещи до продукти или генерични технологии с потенциал за повторна употреба;
 • Космически приложения – продукти и услуги отнасящи се към съществуващата европейска космическа инфраструктура/ инфраструктурата на ЕКА;
 • Подготвителни дейности свързани с проучване на пазара, изисквания на потребителите и др., които да насърчават националната конкурентоспособност отнасяща се към програмите на ЕКА, или дейности към които България би могла да има интерес да се включи за в бъдеще.
 • Дейности за осведомяване и образование, които да повишат осведомеността относно космическите технологии и практическото им приложение (включително демонстрационни дейности в институциите за средно образование и научните центрове); да се увеличи мотивацията на младите хора да изберат космическо образование и космическа индустрията като сфера на професионална реализация.

В зависимост от категориите дейности, както и технологичната готовност на проектите те могат да бъдат финансирани след оценка от ЕКА в рамките на 50 000 до 400 000 евро.

Сред критериите за оценка най-голяма тежест има тази за ясно определяне на техническите цели и ясно дефиниране на работните задачи, качество и опит на персонал и др. Освен това, критериите включват и оценки на проекта спрямо отношението му към бъдещо приложение в програмите на ЕКА и дългосрочна полза за България; адекватност на управленския подход и достоверност на оценката на разходите и предложения график и ,както и съответствие с условията на административния търг.


ТРЕТА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 • 17 януари 2018 г. в Министерство на икономиката се проведе информационна сесия към потенциалните участници в Третата тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България, на която присъстваха приблизително 70 представители на бизнеса и научни организации;
 • процедурата отвори на 12 февруари 2018 г. и затвори на 13 април 2018г.;
 • Общо подадени 25 предложения, в момента са одобрени 3 проектни предложения.
 • 37.5% участие на индустрията (3 подадени проектни предложения) и 62.5% - участие на академични и научни организации (5 подадени проектни предложения);

Типове дейности към, които се отнасят предложените български проекти:

 • Научноизследователска и развойна дейност (37.5%);
 • Космически приложения, продукти и услуги (0%)
 • Подготвителни дейности (25%);
 • Осведоменост и образование (12.5%)

ВТОРА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 • отворена на 10 октомври 2016 г. – затворена на 12 декември 2016 г.;
 • адресирана към български фирми, академични и изследователски организации;
 • общо подадени предложения – 25;
 • одобрени са 9 проекта;
 • през м. септември стартираха договорните отношения между ЕКА и одобрените кандидати.

ПЪРВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 • отворена на 11 май 2015 г. – затворена на 6 юли 2015 г.;
 • адресирана към български фирми, академични и изследователски организации;
 • подадени са 50 писмени заявления за намерение за участие в процедурата;
 • подадени са 19 проектни предложения;
 • одобрени са 5 проектни предложения;
 • 20% от проектните предложения са в сферата на индустрията и 80% -  академичните среди (Институт за космически изследвания и технологии БАН);
 • одобрените проектни предложения са в следните области: Наблюдение на земята (38%), Изследвания и наука (50%) и Образование (12%).

Повече информация относно участието на България по Плана за европейска кооперираща държава, може да получите от дирекция “Икономическа политика“, Министерство на икономиката или на е-mail: p.piperkova@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката