Унгария
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Унгария
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Унгария

1. Стокообмен

Стокообмен между България и Унгария в милиона евро

Година

Стокообмен

Ръст%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст%

Салдо

2011

963.0

21.1

255.3

28.9

707.7

6.0

-452.4

2012

1 004.4

4.3

239.9

-6.0

764.5

18.5

-524.6

2013

1 061.1

5.6

275.6

14.9

785.5

8.0

-509.9

2014

1 179.3

11.1

297.4

7.9

881.9

2.7

-584.5

2015

1 326.5

12.4

350.4

17.8

976.1

10.6

-625.7

2016

1 387.7

4.6

390.7

11.5

389.4

2.2

-605.5

2017

1 527.5

10.2

461.4

18.1

1 066.0

55.4

-604.6

2018

1 608.4

5.3

497.7

7.9

1 110.6

4.2

-612.8

2019

1 708.4

6.2

516.2

3.7

1992.5

3.6

-676.2

2020

1 685.5

1.4

486.1

-5.8

1199.4

0.6

713.2

1-6 2020

800.6

229.7

570.9

-341.2

1-6 2021

1 014.3

26.7

295

28.4

719.3

26

-424.3

През първото полугодие на 2021 г. стокообменът възлиза на 1014.53млрд. евро (26.7%), от които 295 млн. евро износ (28.4%) и 719.3 млн. евро (26%) внос. Салдото е отрицателно за България.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2020 г. в млн. евро

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

486 158.7

1.7

1

Биодизел и смеси от биодизел

73 917.7

15.2

2

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

24 979.1

5.1

3

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

23 648.5

4.9

4

Други тръби и кухи профили

21 491.5

4.4

5

Апаратура за прекъсване, разединяване

17 342.7

3.6

6

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване

15 760.2

3.2

7

Печатни платки

12 126.4

2.5

8

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече

11 943.6

2.5

9

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

11 526.2

2.4

10

Части, изключително  или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

11 443.8

2.4

Водещи стоки във вноса за 2020 г. в млн. евро

No

Описание

EUR‘000

%

Общо

1 199 423.0

3.9

0

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

245 067.0

20.4

1

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

118 450.5

9.9

2

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

62 002.9

5.2

3

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

46 192.2

3.9

4

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати

46 022.9

3.8

5

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори

39 345.2

3.3

6

Служебен код (SL)

31 041.0

2.6

7

Електрически двигатели и генератори

30 656.0

2.6

8

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници

662.4

2.9

9

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

500.5

2.2

3. Инвестиции

Между правителството на Република България и правителството на Република Унгария е подписан Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 2 март 1995 г. – ДВ, бр. 24 от 1995 г. В сила от 7 септември 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 7.11.1995 г.

Унгарски инвестиции в България (млн. евро)

Година

млн. евро

2002

10.2

2003

324.8

2004

48.9

2005

73.5

2006

242.4

2007

250.3

2008

209.5

2009

111.5

2010

-70.5

2011

-92.7

2012

39.5

2013

5.9

2014

52.3

2015

16.7

2017

25.3

2018

611.3

2019

40.4

2020 Q1

63.6

2020 Q2

44.1

2020 Q3

45.8

2020 Q4

22.2

2021 Q1

48.0

2021 Q2

99.9

Източник: БНБ

4. Туризъм

Година

Унгарски граждани в България

Ръст %

Български граждани в Унгария

Ръст %

2011

101 938

-0.18

17 304

8.63

2012

95 214

-6.6

14 542

-16.0

2013

90 530

-4.9

17 927

23.3

2014

69 677

-23.0

21 688

21.0

2015

82 429

18.3

37 245

71.7

2016

93 649

13.6

46 517

24.96

2017

94 771

1.2

65 124

40.0

2018

69 691

-26.5

68 995

5.9

2019

89 661

28.7

71 168

3.1

2020

8500

-82.0

Няма данни

1-6 2021

4 572

-50,0

Няма данни

 

5. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи. Предстои предоговаряне на правната база в следствие приемането на двете страни в ЕС:

  • Спогодба за търговия и плащания –  подписана през април 1991 г., с която се регулират търговско-платежните  отношения между Република Унгария и Република България. С тази спогодба  двете страни си предоставиха режим на най-облагодетелствана нация по  отношение на мита, данъци, такси и всички други въпроси във връзка с вноса  и износа. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране от  01.01.2006 г.)
  • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за  създаване на българо-унгарски съвместни стопански организации и основни  принципи на тяхната дейност – подписана на  11.03.1988 г. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с  едногодишно предизвестие);
  • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за  пряко производствено и научно-техническо сътрудничество между предприятия  и организации на двете страни – подписана на  11.03.1988 г. С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с  едногодишно предизвестие);
  • Спогодба за взаимна защита на инвестициите – подписана през юни 1994 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - подписана през юни 1994 г.;
  • Ветеринарно-санитарна конвенция -  подписана през октомври 1995 г.;
  • Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защитата  на растенията - подписана през октомври 1995  г.;
  • Спогодба за комбиниран транспорт –  2001 г.
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария – подписано на 17.03.2016 г. в Будапеща, в сила от август 2016 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg