Устен отговор на въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева
 

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, уважаеми господин Динков, първо, благодаря за въпроса. Уверявам Ви, че ние много сериозно осъзнаваме, че в област Хасково са разположени най-много язовири, поне от тези, които ще бъдат предоставени от общините – накрая ще дам заключението.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите е образувано Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“. Ако ми позволите, оттук нататък ще го наричам Държавното предприятие. Със статута на Държавното предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и с предмета на дейност Комплексно управление на язовирите е публична и частна държавна собственост.
С Постановление на Министерския съвет № 62 от 29 март 2019 г. е приет Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, съобразно който Управителния съвет одобрява структурност и численост на персонала, както и правилата за определяне на размера на работната заплата на заетите в предприятието. Предприятието е със седалище в София като в неговата структура са включени и осем териториални поделения в страната: Благоевград, Враца, Хасково, Бургас, Варна, Пловдив, Ямбол и Велико Търново, с обща численост на предприятието 131 човека.
Относно Териториално поделение – Хасково, заявления за прехвърляне от общините към държавата язовири в областта са 1668 – както и Вие споменахте коректно. Към 5 декември тази година все още няма прехвърлени язовири, тъй като знаете, че преди около два месеца, благодарение на Вас – народните представители, изменихме Закона, за да можем да облекчим процедурата. В момента текат точно тези процедури. Към момента утвърдената численост на персонала в Териториално поделение – Хасково на предприятието е 11 човека. Обръщам внимание, че все още няма нито един прехвърлен язовир. Това е изключително важно! Единадесет човека – като тази численост ще бъде редуцирана в зависимост от приетите язовири от предприятието за областта.
Трудовите възнаграждения на служителите на предприятието Териториално поделение – Хасково са както следва: средна работна заплата на инженерния персонал, който ще извършва проверки и обследване на водните съоръжения – 1867 лв.; средната работна заплата на заетите в Териториалното поделение – Хасково, ще е 1460 лв. Това, което искам да посоча и да обърна внимание – това е общината с най-много язовири. Нека, когато бъдат реално прехвърлени, защото в момента да плащаш заплата, при положение че няма нещо, което да контролираш, е малко нонсенс. Аз Ви уверявам, че когато бъдат прехвърлени в зависимост от броя –сериозно обръщаме внимание, че тук има най-много язовири, ние ще пренасочим допълнително бройки, както и ще осигурим, ако е необходимо, допълнително възнаграждение, но въпреки всичко, най-големият проблем в момента ни е осигуряването на хидроинженери.

Благодаря за вниманието.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката