Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Христо Проданов
 

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Проданов, благодаря.
И аз от септември чакам да Ви отговарям, но все не ми идва редът, включително и миналата седмица. Но в интерес на истината сега пък ще получите актуална справка. Аз не съм си подготвил отговора към септември, за да Ви кажа какво е било към септември, а ще Ви кажа каква е справката към днешна дата.
Както Ви е известно, през миналата година се наложи да бъдат предприети спешни мерки за решаване на натрупани през годините проблеми по поддържане и изправност на язовирите в България, като основно се насочиха в три направления. От Народното събрание бяха приети промени в Закона за водите и се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“. На него бяха възложени извършването на комплексно управление на язовирите – публична и частна държавна собственост, както и за финансиране на тези дейности се осигуряват средства основно от държавния бюджет.
Реално предприятието започна да функционира в края на месец юли 2019 г. За ресурсно осигуряване на дейността му с Постановление на Министерския съвет от 15 август 2019 г. от държавния бюджет беше извършен трансфер в размер на 12 млн. 140 хил. 400 лв. Веднага след предприемане на изменението в Закона за водите от изпълнителите на местната власт започнаха действия по уточняване на статута и промяна на собствеността на язовирите. Този процес продължава и до момента – след малко ще дам допълнителна информация.
С Решение № 495 от 13 юни 2018 г., допълнено с Решение № 698 от 4 октомври 2018 г., Министерският съвет одобри списък от 418 язовира, нуждаещи се от спешен ремонт.
В изпълнение на § 4, буква „в“, ал. 1 от Закона за водите с първото решение Министерският съвет определи Държавна консолидационна компания като търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, което да възлага ремонта и реконструкцията на посочените 418 язовира. Обръщам внимание, че е възложено на Държавната консолидационна компания да извърши съответните дейности – след малко ще посоча и какви са те.
По този начин се осигури възможността да се предприемат спешни действия и да се провери техническото и експлоатационното състояние и, съответно, отговаря ли на нормативните изисквания по отношение на язовирите. Осигуряването на средства за реализирането на тази дейност беше извършено от държавата под формата на непарична вноска в размер на 500 млн. лв. от капитала на Компанията.
Сега по същество. Към момента от тези 418 язовира са възложени 182 обекта от тях. Тук става въпрос за паспортизация, намиране на документи и съставяне на документи. Това всичко се извършва от Държавната консолидационна компания. Защо?
Ако си спомняте, още преди година и нещо имахме дебати и тук за създаването на Държавното предприятие. Аз още тогава мисля, че коректно посочих и това сега се случва, че създаването на Държавното предприятие като взимане на решението за неговото създаване, няма по никакъв начин да реши проблема, тъй като и до ден днешен в момента това предприятие се занимава с прехвърлянето на собствеността с цел то да стане собственик и оттук нататък да управлява тези язовири. Паралелно с това – и това беше изказано публично, ние осигурихме пари от държавния бюджет Държавната консолидационна компания да започне още от миналата година анализ на състоянието на тези 418 язовира. Към момента 182 от тях вече имат подготвени анализи.
Конкретно, вече имаме започнати строителства, ще дам и количествено-стойностни сметки. Първият е до селото – това е в Бургаска област, като стойността, без ДДС ще посочвам стойности, е около 1 млн. 900 хил. лв.; втори язовир, започнат, „Мъчови ливади“, това е в Хисаря – 2 млн. 600 хил. лв.; „Дарка 2“, това е в Асеновград – 1 млн. 800 хил. лв.; „Конска“ в Брезник – 1 млн. 800 хил. лв.
Язовири с открити строителни площадки: „Дражинци“, това е в Ружинци, размерът на тази стойност на ремонта – като под ремонт разбирам създаване на документация, тъй като се оказа, че те нямат такива първични документации или са изгубени – 2 млн. 900 хил. лв.; „Мишковец“, това е в Берковица – 4 млн. 800 хил. лв.
В момента имаме пет язовира, на които сме започнали строителни дейности, на пет са разкрити строителни площадки. До края на тази година се очаква още пет до 10 обекта да бъдат започнати. Аз ще Ви посоча и стойностите в отговора, който ще получите. Благодаря.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката