Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Николай Александров
 

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Първо, искам да благодаря за въпроса, както и за всичките въпроси, които са ми отправени. Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви информирам за следното. Обявени са 13 процедури за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи чрез конкурентен подбор, 15 процедури за директно предоставяне на такива помощи, 7 бюджетни линии.
Обявените процедури и финансовите споразумения с Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ са на обща стойност 2 млрд. 375 млн. лв. – 91,91% от бюджета на Оперативната програма. Сключени са общо 2453 договора, включително финансово споразумение с Фонда и 74 договора по инициативата „Водено от общностите местно развитие – 2“ – ВОМР-2, с общ размер на предоставена помощ над 2 млрд. лв.
В изпълнение са 819, включително три бюджетни линии по техническа помощ, договора за безвъзмездна финансова помощ. С приключена верификация по окончателни искания за плащания са 1569 договора. Извършените плащания са в размер на 1 млрд. 15 млн. лв., а именно 44,39% от бюджета на Програмата.
Верифицираните средства по Програмата са в размер на 1 млрд. 13 млн. лв.; сертифицираните средства по Програмата са в размер на 1 млрд. 8 млн. лв., а именно 41,70% от бюджетната програма.
Изпълнение на подхода ВОМР по ОПИК. Сключени са 31 споразумения с местни инициативни групи с общ бюджет в размер на 57 млн. лв.; обявени са 52 процедури за подбор на проекти на обща стойност 49 млн. лв., което е 86% от общия финансов ресурс по сключените споразумения. Към момента отворени за кандидатстване са 23 процедури за подбор на проекти. Подписани са 74 броя договори на обща стойност в размер на 18 млн. лв., от които 6 договора вече са приключили и изпълнени.
В изпълнение на финансовите инструменти по ОПИК в рамката на Програмата, в три от приоритетните оси е предвидено финансиране за шест финансови инструмента с общ бюджет 235 млн. евро.
Към момента са сключени три оперативни споразумения с финансови посредници на обща стойност 60 млн. евро, които са в етап на структуриране и набиране на инвестиционен капитал. Понастоящем се провеждат и са оценени процедури по две обществени поръчки за избор на Фонд „Мениджър“ за дялови инвестиции на обща стойност 60 млн. евро.
До края на програмния период предстоят обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки за избор на финансови посредници по предвидените дългови инструменти на обща стойност 85 млн. евро.
Предстоящи за обявяване процедури по ОПИК до края на периода: процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ с бюджет 60 млн. евро; процедури за подобряване на бизнес средата и развитие на иновационната инфраструктура с бенефициенти: София Тех Парк, Държавната агенция по метрология и технически надзор и Българският институт по метрология. До края на периода предстои обявяване на процедури в изпълнение на подхода ВОМР съгласно графиците. Благодаря Ви.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката