Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Румен Гечев
 

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Гечев, наистина въпросът е от 18 юни 2020 г. Доста е времето до днешния отговор, но на първо място искам в лично качество да Ви благодаря, че и Вие съдействахте за едно от отлаганията му, поради мой неотложен личен ангажимент. Благодаря Ви.

На второ място, благодаря, че отваряме темата, която е свързана с равнопоставеността, и това, че в една конкурентна икономика всеки един от стопанските субекти трябва да има равен старт и трябва да имаме равнопоставеност. Тук искам да отбележа, че Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, е относително нов закон, чието прилагане в определена степен е част от функциите на Министерството на икономиката. В момента тече тази регистрация.

Една от целите на този закон – още при неговото приемане, беше да се постигне повече прозрачност, повече изсветляване на бизнеса. Така че по отношение на ефектите и на ефективността към момента ние изпълняваме първия ефект – да регистрираме всички стопански субекти от този сектор. Ефективността може би ще бъде видяна на малко по-късен етап, виждайки резултатите на НАП и работата на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.

Конкретно по въпроса и по поставените теми от Вас. Законът беше създаден предвид идентифицирани от държавните органи множество проблеми, свързани с производството, търговията, складирането, транспорта на продукти от нефтен произход и с цел да запълни липсата на правна регламентация в националното законодателство. Със Закона, както знаете, е въведен регистрационен режим за лицата, осъществяващи тези дейности, като е предвидено специално изключение в него за лицата, осъществяващи продажба на бутилки с втечнени нефтени газове, когато се извършват съгласно договор с лице, регистрирано за дистрибуция на бутилки.

Разликата между дистрибуцията и продажбата на бутилки с втечнен нефтен газ е, че дистрибуторите не само продават бутилките и пълнят същите в пунктове за пълнене на бутилки с втечнени инертни газове съгласно сключен договор с регистрирани лица или лица, получили лиценз за управление на данъчен склад, по смисъла на съответния закон, тоест тези стопански субекти, тези малки магазинчета не подлежат на регистрация в случаите, когато имат договор с регистриран дистрибутор. От тази гледна точка не считам, че можем да търсим някаква неравнопоставеност.

Но дебатът е важен и това, което исках в началото да кажа, че ние в момента по прилагането на този законопроект установяваме някои пропуски дори и по отношение на самата регистрация, за което сме сезирани от някои от асоциациите, сезирани сме и от представители на транспортния бранш, имахме и разговори с министъра на транспорта по тази тема. Така че със сигурност този дебат и тази дискусия може би съвсем скоро отново ще отворим в рамките на Комисията по икономическа политика и туризъм.

По отношение на ефектите и това докъде сме със Закона. Срокът за подаване на заявленията за регистрация за заварените случаи изтече на 3 август, като голяма част от лицата са подали заявление в края на срока, и то без да са приложили необходимите документи. Това от своя страна затруднява органа, за да поиска тези документи от съответните искатели на регистрацията, но те са подали тези заявления, за да спазят срока, и то с неизрядни документи. Разбира се, има и много, които са с изрядни документи. Като пример само мога да дам, че от първата една или две седмици, в които станах министър, съм подписал над 600 заявления. В момента функцията е разпределена на мой ресорен заместник-министър.

Към настоящия момент служителите от специализираното звено на Министерството извършват проверката за тези непълноти и неточности и процесът на регистрация продължава. След приключването на процеса по регистрация, както казах и в началото, ще оценим с колегите от Националната агенция за приходите и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор не само за ефекта от регистрацията, а за ефективността от прилагането на този закон.

Благодаря Ви.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката