Великобритания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон

Таня Койчева
186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: t.koicheva@mi.government.bg;
t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Анализ на пазара на биологично чисти храни и продукти във Великобритания

- Анализ на пазара на вино във Великобритания

- Анализ на пазара на млечни продукти във Великобритания

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Великобритания

1. Стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2005

208.3

5.3

335.3

18.9

-127.0

543.6

13.3

2006

309.2

48.4

351.7

4.9

-42.5

660.9

21.6

2007

337.0

9.0

359.8

2.3

-22.8

696.9

5.4

2008

319.1

-5.3

337.4

-6.2

-18.3

656.6

-5.8

2009

229.8

-28.0

230.4

-31.6

-0.6

460.2

-29.9

2010

302.98

31.8

303.3

31.5

-0.32

606.3

31.7

2011

370.4

22.3

364.5

20.2

5.9

734.9

21.2

2012

398

7.5

365.2

0.2

32.8

763.2

3.9

2013

469.3

17.9

382.2

4.6

87.1

851.5

11.5

2014

489.3

4.3

444.2

16.3

45.1

933.5

9.7

2015

586.7

19.9

481.7

8.4

80.2

1068.4

14.5

2016

593.1

1.2

600.3

24.6

-7.1

1193.4

11.7

2016 I-IX

430.5

 

449.1

 

-18.6

879.5

 

2017 I-IX

476.95

10.8

355.5

-20.8

121.5

832.4

-5.4

  • Великобритания е на 10-мо място в нашия износ за периода и на  15-то място в нашия внос.
  • След 5-годишен период на положително салдо от 2011 г., за 2016 г. стойността е отрицателна.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Великобритания за 2016 г.

Код MT

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2016 г.

100.00

в т.ч. Великобритания

2.52

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

7.75

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6.83

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4.41

2716

Електрическа енергия

3.36

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с презрамки, панталони до под коляното, къси  панталони и шорти  (различни от банските костюми), за жени или момичета:

2.80

7407

Пръти и профили от мед:

2.76

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи

2.26

9403

Други мебели и техните части:

1.76

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1.73

6910

Кухненски  мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна  употреба, от керамика:

1.67

Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2016 г. в млн. евро:

Код MT

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2016 г.

100.00

в т.ч. Великобритания

2.30

7305

Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана:

22.26

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

8.29

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6.19

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

3.91

2716

Електрическа енергия

3.39

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни  машини и компресорни пътни   валяци:

1.65

2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени  монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

1.51

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1.47

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

1.40

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

1.37

3. Инвестиции

Преки инвестиции на Великобритания в България (в млн. евро) 2005-2017 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 1-3Q

343.4

820.4

833.6

637.4

251.1

-257.9

-298.4

-71.5

-80.4

175.8

-15.6

72.6

-17.6

По данни на БНБ

Британски ПЧИ от януари 2016 г.  до края на 2016 г.

За 2016 г. инвестициите от Великобритания са в размер на 72.6 млн. евро.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България са дружествата: "Уилям Хюз България" ООД - метални изделия, конструкции и профили (William Hughes), Шел България ЕАД - търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (Shell), Домейн Бойар АД – производство на вина от грозде (Boyar International), "Импириъл Табако България" ЕООД - Търговия на едро с тютюневи изделия (Imperial Tobacco Group Plc) са с участие на инвеститори от Великобритания (по данни на БАИ).

Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

4. Туризъм

Година

Британски туристи в България

%

Български туристи в ОбК

%

2007

353 597

-15.8

121 880

+54.6

2008

363 671

+2.8

363 671

+31.3

2009

286 067

-21.3

116 206

-27.4

2010

289 156

1.1

77 239

-33.1

2011

284 882

-1.5

77 675

0.6

2012

264 560

-7.1

85 388

9.9

2013

257 748

-2,6

85 365

0,0

2014

247 018

-4,2

101 737

19,2

2015

244 353

-1.1

121 745

19.7

2016

273 133

11.8

141 941

16.6

1-3 Q 2017

299 828

24,3%

131 042

21,8

Източник:Министерство на туризма.

През 2015 г. туристите от Великобритания са 244 353, като се отчита лек спад спрямо предходната година от 1.1%. Българите посетили обединеното Кралство са същия период са 121 745 и отчетен ръст от 19.7% спрямо предходната 2014 г.

За 2016 г. британските туристи в България са 273 133, което е ръст от 11.8% спрямо същия период на 2015 г. Великобритания се нарежда на 9-то място по брой туристи след Румъния, Гърция, Германия, Русия, Турция, Македония, Сърбия и Полша.

Българите, посетили Великобритания за същия период, са 141 941, с нарастване от 16.6% спрямо януари-декември на 2015 г.Британските туристи проявяват интерес към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани опознавателни турове.

5. Договорно-правна база

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон. Размяната на ратификационните документи става по време на посещението на сър Мартин Ланг, председател на Борда по външна търговия на Великобритания, на 24.06.1997 г. Обн. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката