Великобритания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон, с акредитация за Ирландия

Таня Койчева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: t.koicheva@mi.government.bg; t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk

Мария Ангелиева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7589 4875; +4420 7584 9400 (централа)
e-mail:  m.angelieva@mi.government.bg

 

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a


Министерство на икономиката


Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

Сектор информационни и телекомуникационни технологии във Великобритания и възможности за българския бизнес

Фармацевтичния сектор във Великобритания и възможности за българския бизнес

- Автомобилен сектор във Великобритания и възможности за българския бизнес

Състояние на инжинерната индустрия във Великобритания и възможности за българския бизнес

Пазар на биологично чисти продукти във Великобритания и възможности за българския бизнес

IV.Други

- Информация за вносителите и превозвачите във Великобритания в  случай на оттегляне на страната от ЕС без споразумение

 

I. Икономически отношения между България и Великобритания

1. Стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2009

229.8

-28.0

230.4

-31.6

-0.6

460.2

-29.9

2010

302.98

31.8

303.3

31.5

-0.32

606.3

31.7

2011

370.4

22.3

364.5

20.2

5.9

734.9

21.2

2012

398

7.5

365.2

0.2

32.8

763.2

3.9

2013

469.3

17.9

382.2

4.6

87.1

851.5

11.5

2014

488.99

4.2

444.2

16.3

45.1

933.2

9.6

2015

586.2

19.9

481.8

8.5

80.2

1068

14.4

2016

591.1

0.8

600.3

24.6

-9.2

1 191.4

11.6

2017

650.7

10.1

475.6

-20.8

174.9

1 126.3

-5.5

2018

696.97

7.1

492.2

3.5

204.7

1 189.2

5.6

2019

699.7

0.4

460.4

-6.5

239.4

1 160.1

-2.4

2019 1-9

517.2

337.3

179.9

854.5

2020 1-9

479.1

-7.4

268.1

-20.5

210.98

747.3

-12.6

  • Великобритания е на 13-то място в нашия износ за 2019 г. и на 19-то място в нашия внос през 2019 г.
  • Положително търговско салдо, с изключение на 2016 г., за последните 9 години.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Великобритания за 2019 г.

КодMT

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2019 г.

100.00

в т.ч. Великобритания

2.34

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели

6.55

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4.96

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70%

4.40

7407

Пръти и профили от мед:

3.62

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа

2.37

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи,

2.01

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток

1.86

1005

Царевица:

1.85

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма:

1.80

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

1.78

Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2019 г. в млн. евро:

КодMT

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2019 г.

100.00

в т.ч. Великобритания

1.38

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702)

8.91

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели

6.54

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

5.43

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация

3.33

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

2.65

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

2.15

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри

2.13

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни

1.93

8427

Кари-високоповдигачи; други  товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно  устройство:

1.72

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация;

1.61

3. Инвестиции

Поток на преки инвестиции на Великобритания в България (в млн. евро) по години:

година

стойност

2005

343.4

2006

820.4

2007

833.6

2008

637.4

2009

251.1

2010

-257.9

2011

-298.4

2012

-71.5

2013

-80.4

2014

126.9

2015

-13.9

2016

74.4

2017

-27.2

2018

-59.1

2019

360.8

2020 1-9

-15.3

По данни на БНБ

До края на 2019 г. размерът на британските инвестиции възлиза на 2 575.2 млн. евро, което нарежда Обединеното кралство на 5-то място след Нидерландия, Австрия, Германия и Италия.

За 2019 г. са отчетени британски инвестиции в размер на 360.8 млн. евро

През първите 9 месеца на 2020 г. отчетените инвестиции са с отрицателна стойност: -15.3 млн. евро.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България са дружествата: „Уилям Хюз България“ ООД – метални изделия, конструкции и профили (William Hughes), Шел България ЕАД – търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (Shell), Домейн Бойар АД – производство на вина от грозде (Boyar International), „Импириъл Табако България“ ЕООД – Търговия на едро с тютюневи изделия (Imperial Tobacco Group Plc) са с участие на инвеститори от Великобритания (по данни на БАИ).

Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

4. Туризъм

Година

Британски туристи в България

%

Български туристи в ОбК

%

2009

286 067

-21.3

116 206

-27.4

2010

289 156

1.1

77 239

-33.1

2011

284 882

-1.5

77 675

0.6

2012

264 560

-7.1

85 388

9.9

2013

257 748

-2,6

85 365

0,0

2014

247 018

-4,2

101 737

19,2

2015

244 353

-1.1

121 745

19.7

2016

273 133

11.8

141 941

16.6

2017

338 114

23,8%

170 367

20,0

2018

389 661

15,2%

178 589

4,8

2019

470 149

20,7

187 850

5,2

2020 1-5

68 340

-46,9

 

 

Източник:Министерство на туризма.

По отношение на български граждани посетили Великобритания за периода януари-май 2020 г., по информация на Министерство на туризма, статистическото изследване за  броя пътувания на българи в чужбина по държави временно е прекратено.

За 2019 г. британските туристи в България са 470 149, с ръст от 20,7% спрямо същия период на 2018 г. Великобритания заема 4-то място по брой туристи сред страните от ЕС след Румъния, Гърция и Германия.

Българите, посетили Великобритания за същия период, са 187 850, с нарастване от 5,2% спрямо януари-декември на 2018 г. Това прави Великобритания 10-та предпочитана туристическа дестинация за българските граждани.

През м.ноември България традиционно участва в най-голямото световно туристическо изложение във Великобритания - World Travel Market.

Британските туристи проявяват интерес към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани опознавателни турове.

5. Договорно-правна база

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон. Размяната на ратификационните документи става по време на посещението на сър Мартин Ланг, председател на Борда по външна търговия на Великобритания, на 24.06.1997 г. Обн. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката