Loading...

Бюджет и отчети 2023 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.01.2023 г.

Ежемесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.01.2023 г

Ежемесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 31.01.2023 г

Ежемесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 31.01.2023 г

Обяснителна записка – Ковид разходи-31-01

Приложение 9- Ковид разходи-31-01

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 28.02.2023 г.

Ежемесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 28.02.2023 г

Ежемесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 28.02.2023 г

Ежемесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 28.02.2023 г

Приложение 9- Ковид разходи-28-02

Обяснителна записка – Ковид разходи-28-02

Споделете