Loading...

Бюджет и отчети 2023 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МИИ за първото полугодие на 2023 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИИ за първото полугодие на 2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2023 г.

Ежемесечни отчети на Министерство на икономиката и индустрията

Тримесечни отчети на Министерство на икономиката и индустрията

Споделете