Loading...

Бюджет и отчети 2023 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МИИ за 2023 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИИ за 2023 г.

Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2023 г., включени в АСБП за периода 2023 – 2025 г. на МИИ

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МИИ за първото полугодие на 2023 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИИ за първото полугодие на 2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2023 г.

Ежемесечни отчети на Министерство на икономиката и индустрията

Информация за извършени рзходи м.12.2023 г.

Тримесечни отчети на Министерство на икономиката и индустрията

Споделете