Loading...

Бюджет на Министерство на икономиката и индустрията – 2022 г.

Бюджет на МИИ за 2022 г. в програмен формат
Бюджет на МИИ по политики и програми за 2022 г.
Бюджет на МИИ по програми и показатели за 2022 г.

Споделете