Loading...

Бюджет за 2020 г. на Министерство на икономиката по показатели и програми

Бюджет за 2020 г. на Министерство на икономиката по показатели и програми

Ежемесечни и тримесечни касови отчети на Министерство на икономиката за 2020 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.1.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.1.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.1.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.1.2020 г

Споделете