Loading...

Бюджетна прогноза 2021 г.-2023 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022-2023 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА – АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2020 Г.

Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. в програмен формат (по области на политики/функционални области и бюджетни програми) на Министерство на икономиката – Етап I.

Споделете