Loading...

Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. в програмен формат на Министерство на икономиката – актуализация за м. 07.2019 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИ-АКТУАЛИЗАЦИЯ М.07.2019 Г.

Споделете