Loading...

Отчети на бюджет 2017 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2017 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2017 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2017 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2017 г. – не е последен вариант

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2017 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. – не е последен вариант

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2017 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 30.06.2017 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за полугодието на 2017 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2017 г.

Баланс на МИ към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2017 г.

Баланс на МИ към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.0.6.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2017г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2017г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на средствата администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2017 г.

Баланс на МИ към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2017г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2017г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на средствата администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 28.02.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 28.02.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 28.02.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 28.02.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.04.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.04.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.04.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.04.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.05.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.05.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.05.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.05.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.07.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.07.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.07.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.07.2017 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.08.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.08.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.08.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.08.2017 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2017 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.10.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.10.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.10.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.10.2017 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.11.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.11.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.11.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.11.2017 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.12.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.12.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.12.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.12.2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2016 Г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2017 г.

Споделете