Loading...

Отчети на МИ за 2021 г

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на МИ за 2021 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2021 г.

Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2021 г., включени в АСБП за периода 2021 – 2023 г. на МИ

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на МИ за първото полугодие на 2021 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.01.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 28.0.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.03.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.04.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.05.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.06.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.07.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.08.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.09.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.10.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.11.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.12.2021 г.

Касови отчети (ежемесечни)

Касови отчети (тримесечни)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г.

Одитен доклад за извършен финансов одит на ГФО за 2021 г. на МИ
Баланс на МИ за 2021 г.
Отчет за приходите и разходите на МИ за 2021 г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на икономиката към 31.12.2021 г. /total_cash_report/
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на други средства от Европейския съюз за 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ за 2021 г.
Обяснителна към баланса на МИ за 2021 г.

Годишен финансов отчет на ДП “Управление и стопанисване на язовири” за 2021 г.

Одитен доклад за извършен финансов одит на ГФО за 2021 г. на ДП УСЯ
Баланс на ДП УСЯ за 2021 г.
Отчет за приходите и разходите на ДП УСЯ за 2021 г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ДП УСЯ към 31.12.2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета и баланса на ДП УСЯ за 2021 г.

Годишен финансов отчет на ДП „Държавна петролна компания“ за 2021 г.

Споделете