Loading...

Отчети на Министерство на икономиката и индустрията за 2022 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МИИ за 2022 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИИ за 2022 г.

Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2022 г., включени в АСБП за периода 2022 – 2024 г. на МИИ

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МИИ за първото полугодие на 2022 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИИ за първото полугодие на 2022 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2022 г.

Тримесечни отчети:

Баланс на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка към изпълнението на бюджета

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС, администрирани от НФ

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС

Баланс на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка към изпълнението на бюджета

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС, администрирани от НФ

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.09.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.09.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 30.09.2022 г.

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 30.09.2022 г.

Баланс на МИИ към 30.09.2022 г

Obiasnitelna zapiska-Бюджет-30-9-2022

Обяснителна записка ДЕС-30-9-2022

Обяснителна записка КСФ-30-9-2022

Ежемесечни отчети:

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.01.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.01.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 31.01.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.01.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 28.02.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 28.02.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 28.02.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 28.02.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 28.02.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.03.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.03.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.04.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 30.04.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.05.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.07.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 31.07.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 31.07.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.07.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.07.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.07.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.08.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 31.08.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 31.08.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.08.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.08.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.09.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 30.09.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 30.09.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 30.09.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 30.09.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.10.2022 г.

Ежемесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.10.2022 г.

Ежемесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 31.10.2022 г.

Ежемесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 31.10.2022 г.

Обяснителна записка – Ковид разоди-31-10

Приложение 11- Ковид разходи-31-10

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.11.2022 г

Ежемесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 30.11.2022 г

Ежемесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.11.2022 г

Ежемесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 30.11.2022 г

Приложение 11- Ковид разходи-30-11

Обяснителна записка – Ковид разоди-30-11

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.12.2022 г.

Ежемесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.12.2022 г.

Ежемесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 31.12.2022 г.

Ежемесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 31.12.2022 г.

Обяснителна записка – Ковид разходи-31-12

Приложение 11- Ковид разходи-31-12

Споделете