Loading...

Проект на бюджет на Министерство на икономиката за периода 2021-2022 г. в програмен формат -актуализация м.10.2019 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ – ЕТАП I

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021-2022 В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА – АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2019 г.

Споделете