Loading...

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021-2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА-ОКОНЧАТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2019 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГОНЗА ЗА 2021-2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА – ОКОНЧАТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2019 Г.

Споделете