Loading...

Регистрация на фискален апарат

Актуално към 26.03.2021 г.

Нормативната уредба (чл. 118 ал. 1 от ЗДДС) задължава търговеца да монтира и въведе в експлоатация регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта.

Какво е фискален апарат/устройство?

Фискалният апарат е устройство за регистриране и отчитане на продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.

Какви са видовете фискални апарати?

Съгласно ЗДДС фискални апарати са:

  • електронните касови апарати с фискална памет;
  • фискалните принтери;
  • електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива;
  • фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване.

Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към НАП.

За да започнете работа с фискален апарат, сте длъжни първо да сключите договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от Българския институт по метрология и притежаващо удостоверение за сервизно обслужване. Регистър на фирми за сервизно обслужване на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи можете да намерите тук и тук.

При въвеждането в експлоатация сервизната фирма ще Ви издаде свидетелство за регистрация на фискално устройство. След това устройството изпраща съобщение до НАП и получава отговор дали регистрацията е успешна.

Важно е да знаете
Знак Важна е да знаете

Фискалното Ви устройство задължително трябва да има данъчен терминал (съставна част, която осъществява дистанционната връзка с НАП).

Повече информация
Повече информация Повече информация можете да откриете на страницата на Национална агенция по приходите.

Споделете