Стажове
 

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес за провеждане на стаж в Министерство на икономиката.

С настоящото бихме искали да Ви представим възможностите, които държавната администрация, а в частност и Министерството на икономиката, предоставят за практическо обучение на студенти и млади специалисти. Практическото обучение се осъществява под формата на стаж и е насочено към талантливи български студенти с акцент върху придобиването на практически опит, професионални умения и запознаване с работата в държавната администрация.

С Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с ПМС №189 от 08.07.2014 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2014 г.), са регламентирани условията и реда за кандидатстване за студентски стаж в държавната администрация. Чрез наредбата се създават единни правила за провеждането на стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация. Процедурата от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите е изцяло онлайн. Чрез Портала „Студентски стажове в държавната администрация” www.staj.government.bg се публикуват актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции. Продължителността на студентските стажове в държавната администрация е от 10 до 45 работни дни.

Местата, сроковете и процедурата за прием на стажанти се обявяват на Портала за студентските стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg

Министерство на икономиката извън посочената по-горе форма провежда индивидуални студентски стажове в удобно за студента време – целогодишно, при наличие на възможност за това. Продължителността на провежданите стажове е от 2 до 6 седмици. При желание да се възползвате от тази възмоожност, моля попълнете приложената по-долу форма за кандидатствата.

С оглед изложеното възможностите за стаж са следните:

  • централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет ежегодно по заявка на Министерството на икономиката.
  • децентрализирано – по инициатива и при наличие на възможност в звена от състава на Министерството на икономиката, извън правилата на цетрализирания подход.

За да имате максимална полза от проведения стаж, можете да се запознаете с функциите на различните дирекции в министерството.

Можете да се свържете с нас и на електронен адрес: sv.kirilova@mi.government.bg.

Всички стажове в Министерство на икономиката са безплатни.

Желаем Ви успех!

Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

 
Форма за кандидатстване

*за първи език - езикова гимназия;международно признат сертификат *за втори език - ниво на владеене

Моля изберете поне 1 и не повече от 3 дирекции. За да маркирате повече от една дирекция, натиснете и задръжте бутон Ctrl


Натиснете бутон "запиши", за да запазите тази информация след това продължете с "напред"

 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката