Стажове
 

Уважаеми кандидати,

С оглед въведените временни противоепидемични мерки за сигурност на територията на Република България, Министерство на икономиката преустановява провеждането на студентски стажове.

Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“

 
Форма за кандидатстване

*за първи език - езикова гимназия;международно признат сертификат *за втори език - ниво на владеене

Моля изберете поне 1 и не повече от 3 дирекции. За да маркирате повече от една дирекция, натиснете и задръжте бутон Ctrl


Натиснете бутон "запиши", за да запазите тази информация след това продължете с "напред"

 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката