Loading...

Окончателни резултати от конкурсна процедура в дирекция “Икономическа политика”

Окончателни резултати

от проведена конкурсна процедура за длъжност „младши експерт“ в отдел „Подкрепа за малките и средните предприятия и предприемачеството“, дирекция „Икономическа политика“

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОБЩ РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Точки

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Натали Георгиева Димитрова

44 т

4.40

4

ДА

4.86

5

41.90

ДА, I-во място

Катя Любомирова Митева

48

4.80

4

ДА

4.43

5

41.35

ДА, II-ро място

Кристина Цанкова Атанасова

30

3.00

4

ДА

4.31

5

33.55

ДА, III-то място

Елица Милорадова Ненкова

50

5.00

4

ДА

2.60

5

33.00

НЕ

Боряна Иванова Николова

42

4.20

4

ДА

3.29

5

33.25

НЕ

Минка Атанасова Гичева-Ганева

36

3.60

4

ДА

3.43

5

31.55

НЕ

Боряна Тонева Калинова

42

4.20

4

ДА

3.26

5

33.10

НЕ

Гергина Бориславова Жаблянова

32

3.20

4

ДА

3.14

5

28.50

НЕ

Сиана Панталеева Маринова

26

НЕ

Споделете