Loading...

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията“

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.10.2022 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър” № 12, ет.4

Име, Презиме и Фамилия

Точки/оценка

Допуснат/Недопуснат до интервю

1. Красимир Петров Яшев

28 т./4.80

Да, от 11ч.

2. Татяна Кирилова Дончева

24 т./4.40

Да, от 11ч.

3. Силвия Драганова – Петкова

19 т.

Не.

4. Кристиян Ангелов Манолов

17 т.

Не

5. Мария Борисова Николова

17 т.

Не

6. Ангелина Петрова-Николова

16 т.

Не

7. Елица Георгиева Василева

Не се явил

8. Мехмед Юсуф Мюхтар

Не се явил

9. Йордан Красимиров Ласков

Не се явил

10. Теменуга Иванова Хасекиева

Не се явил

11. Георги Кръстев Евтимов

Не се явил

Споделете