Loading...

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в Министерство на икономиката и индустрията

 1. Екатерина Александрова Борисова-Йовова
 2. Димитър Детелинов Соколов
 3. Александър Петров Симеонов
 4. Гергина Бориславова Жаблянова
 5. Глория Панчева Лепоева
 6. Ивайло Анатолиев Лисичков

Няма недопуснати кандидати.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на икономиката и индустрията, находяща се на ул. “Княз Александър І” № 12, голяма зала.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 01.11.2022 г. (вторник) от 13.00 ч. в същата сграда.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Система за

определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността “главен експерт” в отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в Министерство на икономиката и индустрията

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Тестът включва 27 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 или 2 точки. Максимален брой на точките – 34. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан е 22 точки, което се равнява на оценка 3.80. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0,10. Максималната оценка е 5,00 при 27 верни отговора. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин. Скала за оценяване:

Оценяване:

Точки/Оценка

22 точки – 3.80

23 точки – 3.90

24 точки – 4.00

25 точки – 4.10

26 точки – 4.20

27 точки – 4.30

28 точки – 4.40

29 точки – 4.50

30 точки – 4.60

31 точки – 4.70

32 точки – 4.80

33 точки – 4.90

34 точки – 5.00

До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 22 точки. Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно – 4,00. Максимална оценка от интервюто – 5,00.

Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.

Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:

(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Минимална окончателна оценка, която може да бъде получена при успешно преминаване на теста и интервюто е 31.40.

Максимална окончателна оценка, която може да бъде получена при успешно преминаване на теста и интервюто е 40.

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

Национално законодателство

 • Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
 • Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията

Европейско законодателство

 • Северноатлантически договор
 • Постоянно структурирано сътрудничество (PESCO)
 • План за развитие на способности на Европейската агенция за отбрана
 • Новата индустриална стратегия на ЕС (ревизирана 2021)
 • План за действие на Европейската комисия (ЕК) относно полезните взаимодействия между гражданската, отбранителната и космическата промишленост (2021)
 • Принос на ЕК към европейската отбрана (2022)
 • Стратегически компас за сигурност и отбрана (2022)
 • Регламент 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 година за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092.
 • Регламент 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092 за насърчаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия на ЕС.

Полезни линкове

http://www.nato.int/

https://www.ncia.nato.int/

http://www.nspa.nato.int/

https://europa.eu/european-union/

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/

https://www.eda.europa.eu/

Председател на конкурсната комисия:

Наталия Граховска /п/

Споделете