Loading...

„АДИС“ ЕООД обявява конкурс за избор на застрахователна компания за застраховане на притежаваните от дружеството моторни превозни средства.

Дата на обявяване: 31.08.2018

„АДИС“ ЕООД обявява конкурс за избор на застрахователна компания за застраховане на притежаваните от дружеството моторни превозни средства.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете