Loading...

“Академика 2011” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от три години на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.07.2019

“Академика 2011” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от три години на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете