Loading...

“Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.06.2018

“Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете