Loading...

„Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 01.03.2018

„Академика 2011“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете