Loading...

“Академика 2011” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 19.09.2018

“Академика 2011” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете