Loading...

„Академика 2011“ ЕАД открива търг за отдаване под наем с тайно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.08.2018

„Академика 2011“ ЕАД открива търг за отдаване под наем с тайно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете