Loading...

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 19.11.2018

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

търг 1

търг 2

Споделете