Loading...

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване при открито заседание, за срок от три години, недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.04.2019

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване при открито заседание, за срок от три години, недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете