Loading...

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване за срок от три години, недвижим имот собственост на дружеството

Дата на обявяване: 19.10.2018

“Академика 2011” ЕАД открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване за срок от три години, недвижим имот собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете