Loading...

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2018 г.

Дата на обявяване: 17.09.2018

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2018 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 195/2000 г.

Актуализирана програма № 2 по ПМС 195/2000 г.

Актуализирана програма № 3 по ПМС 195/2000 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 74/1998 г.

Актуализирана програма № 2 по ПМС 74/1998 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 140/1992 г.

Актуализирана програма № 2 по ПМС 140/1992 г.

Споделете