Loading...

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2019 г.

Дата на обявяване: 10.06.2019

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2019 г.

Актуализирана програма №1 по ПМС 195/2000 г.

Актуализирана програма №2 по ПМС 195/2000 г.

Актуализирана програма №1 по ПМС 74/1998 г.

Актуализирана програма №2 по ПМС 74/1998 г.

Актуализирана програма №1 по ПМС 140/1992 г.

Споделете