Loading...

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2020 г.

Дата на обявяване: 01.12.2020

Актуализирано разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2020 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 74/1998 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 140/1992 г.

Актуализирана програма № 1 по ПМС 195/2000 г.

Споделете